Textversion: Att få en skolplats i en kommunal skola i Göteborgs Stad

Publicerad 5 februari 2021

Nedan ser du en textversion av den animerade filmen Att få en skolplats i en kommunal skola i Göteborgs Stad.

(Informationen i filmen gäller endast förskoleklass och grundskola. Du kan läsa mer om grundsärskolan och hur du önskar grundsärskola på www.goteborg.se/onskaskola.)

Textversion av filmen

Berättarröst:

Att få en skolplats i Göteborgs Stad

Har du ett barn som ska börja förskoleklass hösten 2022? Eller har du ett barn som behöver byta skolenhet nästa läsår för att gå klart grundskolan?

I den här filmen förklarar vi hur det går till när ditt barn får en skolplats och hur du själv har möjlighet att önska var du helst vill att ditt barn går i skolan.

I Göteborgs Stad har barn som börjar i förskoleklass till och med årskurs tre rätt till en skolplats inom två kilometer från hemmet. Alla barn som ska börja i årskurs fyra till sex har rätt till en skolplats inom fyra kilometer från hemmet. Och alla barn som ska börja i årskurs sju till nio har rätt till en skolplats inom sex kilometer från hemmet.

Avståndet mäts framför allt i gång- och cykelväg mellan hemmet och skolenheten. Om det är flera skolenheter som ligger inom det avståndet har barnet rätt till en plats i en av de fyra eller fem skolenheter som ligger närmast hemmet.

Vi kan inte säga i förväg var ditt barn kommer få en skolplats. Däremot kan du önska var du helst vill att ditt barn ska gå i skolan. Det gör du på www.goteborg.se/onskaskola.

Text på skärmen:

www.goteborg.se/onskaskola

Berättarröst:

Där kan du även se vilka skolenheter som ligger närmast hemmet. Du behöver inte önska någon av skolenheterna som ligger närmast utan du kan önska skolenheter i hela staden. Att du önskar en skolenhet betyder inte att ditt barn kommer att få en plats på just den skolenheten.

Det kan finnas geografiska områden där det kan finnas svårigheter med antal skolplatser och avstånd. För att varje elev ska få en rimlig skolplacering, samtidigt som vi ser vad som är bäst för alla elever i Göteborgs stad, får grundskoleförvaltningen i undantagsfall göra avsteg från reglerna på grund av ekonomi och organisation.

Du kan skicka in ditt önskemål mellan den 15 januari och den 15 februari.

Text på skärmen:

Skicka in ditt önskemål 15 januari-15 februari

Berättarröst:

Efter den 15 februari går vi igenom alla önskemål. I första hand utgår vi alltid ifrån vilka skolenheter vårdnadshavare har önskat. Men ibland är det fler som önskar en skolenhet än vad det finns lediga platser. Då är det Göteborgs Stads regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola som avgör vilka elever som har rätt till platserna.

Den första regeln vi utgår ifrån är syskonförtur.

Text på skärmen:

Regel 1 Syskonförtur, Förskoleklass - årskurs 6

Berättarröst:

Syskonförtur betyder att de elever som kommer att ha äldre syskon i förskoleklass till och med årskurs sex på den önskade skolenheten kommande läsår har förtur.

Text på skärmen:

Regel 2 Relativ närhet

Berättarröst:

Den andra regeln vi utgår ifrån är relativ närhet. Om två elever har önskat en skolenhet som bara har en plats kvar så kommer eleven som förlorar mest på att få en annan skolplats att få den önskade skolenheten. Det behöver med andra ord inte bli den elev som bor närmast som får platsen.

Regeln om relativ närhet finns för att det ska bli en mer jämn fördelning mellan hur långt alla elever har till skolan istället för att några får väldigt nära och andra mycket längre.

Alla barn har rätt till en skola nära hemmet. Det betyder däremot inte att alla kommer att kunna få en plats i den skolenhet de helst vill gå i. Det betyder inte heller att man har rätt till en specifik skolenhet.

Text på skärmen:

Skicka in ditt önskemål 15 januari-15 februari

Berättarröst:

Genom att önska skola har du möjlighet att påverka var ditt barn går i skolan. Du kan skicka in ditt önskemål mellan den 15 januari och den 15 februari.

Text på skärmen:

www.goteborg.se/onskaskola

Berättarröst:

På goteborg.se/onskaskola hittar du mer information om hur skolplacering i våra skolor går till.

Text på skärmen:

Frågor? Ring 031-365 09 60. E-post grundskola@grundskola.goteborg.se

Berättarröst:

Där hittar du också vår e-tjänst och blankett för att önska skola. Välkommen dit.

Det här var information från Göteborgs Stad