Till innehåll

Så gick skolvalet i Göteborg

Publicerad 25 juni 2019

Grundskoleförvaltningen har genomfört sitt allra första skolval. Ungefär 12 000 barn och elever omfattades av skolvalet inför hösten 2019. Nu kan vi visa hur många som sökte i olika delar av staden och hur många som fick platser på grundskolorna de önskade.

Skolvalet gällde de barn som ska börja förskoleklass hösten 2019 (drygt 6000 barn) och de elever som går sista året på sin skolenhet och därför ska börja på en ny.

Totalt gjorde 88 procent ett aktivt skolval till grundskola. Av dessa fick 96 procent en plats på någon av skolorna de önskade.

– Det här var första gången vi genomförde skolvalet som är ett av de största skolvalen i Sverige. Det har varit en stor utmaning som vi har lärt oss mycket av. Nu är det viktigt att vi utvärderar alla delar av arbetet: Vad fungerade bra, vad behöver bli bättre och hur kan vi nå fler. Självklart vill vi ju att så många som möjligt ska göra ett aktivt och väl genomtänkt skolval och få en plats på den skola de helst vill gå på, säger Ritva Ailomaa, enhetschef för myndighetsutövning på grundskoleförvaltningen.

Så gick valet till olika årskurser

Val till förskoleklass: 94 procent ansökte, 95 procent fick något av sina val.
Val till årskurs 4: 78 procent ansökte, 98 procent fick något av sina val.
Val till årskurs 6: 66 procent ansökte, 90 procent fick något av sina val.
Val till årskurs 7: 85 procent ansökte, 96 procent fick något av sina val.

I de bifogade filerna kan du se statistik för de olika skolvalen i olika delar av staden.

Bifogat hittar du:

    ${loading}