Bättre luftkvalitet med din hjälp

Miljöutredare från Göteborgs Stad och forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet sätter tillsammans upp sensorer i Kungsparken. Nu vill de gärna ha din hjälp. Fotograf: Karin Weijdegård.

Publicerad 13 september 2021

Brukar du vistas i eller passera igenom Kungsparken? Då kan du delta i en pågående undersökning för att förbättra luftkvaliteten i staden. I samarbetsprojektet Hållbara Smarta Parker används stadens olika grönytor som testbäddar. Vill du hjälpa till genom att svara på några frågor eller vill du kanske få låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten när du rör dig i staden och i Kungsparken?

Forskningsprojekt NordicPATH kartlägger luftföroreningar genom att samla in och mäta luftens partiklar och halten av kvävedioxid i Kungsparken i Göteborg. Just nu finns det flera sensorer uppsatta i parken. Projektet vill nu även utöka undersökningen och få hjälp av stadens medborgare med att besvara några frågor via en enkät. Personer som ofta besöker Kungsparken kan bidra med värdefull information om hur vistelsen i parken påverkar dem. De kan även anmäla intresse för att delta ytterligare genom att låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten de rör sig i staden och i Kungsparken.

Så här gör du för att bidra:

Enkät: Vi vill gärna veta hur du använder och upplever Kungsparken!

Lämna dina synpunkter genom att svara på enkäten som innehåller frågor om hur du upplever Kungsparken. Att svara på enkäten tar 5 till 10 minuter och det går att vara anonym. I enkäten kan du också anmäla ditt intresse för att få låna en sensor för att själv mäta luftkvaliteten. Sensorn kan exempelvis fästas på en cykel eller en barnvagn.

Vill du veta mer?

Se filmen: Bättre luftkvalitet med din hjälp (länk till Youtube, Johanneberg Science Park)

 

Film från Kungsparken i Göteborg där Ågot Watne, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, intervjuas. Ågot Watne sätter upp nya sensorer i parken, tillsammans med Jonathan Westerlund från miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Det är små runda sensorer som sitter i ”plasthattar” på lyktstolpar runt om i parken.

Länk till forskningsprojekt NordicPATH  https://nordicpath.nilu.no

Länk Hållbara Smarta Parker (johannebergsciencepark.com)
Mätningarna sker inom ramen för Hållbara Smarta Parker, ett samarbetsprojekt där stadens olika grönytor används som testbäddar för att utveckla hållbara och innovativa arbetssätt.