Trygghetsmässor i Angered- en mötesplats för dialog

Fotograf: Niklas Maupoix

Publicerad 8 februari 2018

I Angered är arbetet med att öka tryggheten en prioriterad fråga. En viktig del i arbetet är att lyssna in vad invånarna själva tycker skapar otrygghet och i dialog med dem komma fram till hur man tillsammans kan öka tryggheten och trivseln i området.

- Jag är uppvuxen i Hjällbo och har bott i Angered i hela mitt liv. Jag är trygg här annars hade jag inte bott kvar. Det finns en del personer som skapar otrygghet. Kanske skulle det bli bättre om vi fick tillbaka polishuset, säger Mattias Alpsoy från Rannebergen som besökte trygghetsmässan som hölls i december.

Trygghetsmässorna som anordnas i Angered är ett av flera tillfällen där invånarna har möjlighet att träffa bland annat tjänstemän, polis och lokala politiker för att samtala om tryggheten i området.

- Trygghetsmässorna är ett bra sätt för den som bor i Angered att få information om vad som händer i stadsdelen och vad det finns för service och stöd. Det är också en möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner och lämna synpunkter och ställa frågor. Vårt arbete är till för invånarna och då är det viktigt att finnas där de är, så att man kan ha en bra dialog, säger Anna Othberg, som arbetar med trygghetssamordningen i stadsdelen Angered.

Utöver trygghetsmässorna genomförs trygghetsvandringar och trygghetsundersökningar varje år för att samla in synpunkter på hur Angered kan bli tryggare och mer trivsamt. Många ungdomsverksamheter i Angered arbetar också för att engagera unga i trygghetsarbetet i stadsdelen.

Läs mer om stadsdelsförvaltningen Angereds trygghetsarbete i senaste numret av Leva och bo i Angered.