Grundskoleförvaltningen är klara med ansökningar om skolbyten

Publicerad 3 juli 2020

Den 3 juli skickade grundskoleförvaltningen beslut till alla som ansökt om att byta skola inför hösten. Totalt rör det sig om ungefär 2100 ansökningar i alla årskurser, både elever som av olika anledningar vill byta skola och elever som omfattades av skolvalet men inte var nöjda med placeringen de fick.

Ungefär 500 elever får nu erbjudanden om nya skolplaceringar efter att förvaltningen har gått igenom alla ansökningar om skolbyten. 360 av dessa får sitt förstahandsval. 1600 får avslag på sin ansökan, vilket innebär att de inte erbjuds en ny skolplacering eftersom skolorna de har sökt är fulla. 

Tidigare i våras skickade grundskoleförvaltningen ut beslut om nya skolplaceringar till de elever som hade fått en skolplats för långt från hemmet, eller av andra anledningar hade rätt till en annan skolplats. Det rörde sig då om ungefär 500 nya beslut. Dessa beslut har ingenting att göra med besluten om skolbyte som förvaltningen nu skickar ut. 

Besluten skickas med post

Besluten om ny skolplats efter skolbytet skickas med post till vårdnadshavarna. Både de som får erbjudande om en ny skolplacering och de som får avslag får sina beslut samtidigt.

Viktigt att vårdnadshavarna svarar

Vårdnadshavarna måste tacka ja till den nya placeringen om de vill ha den, i annat fall försvinner erbjudandet och den tidigare skolplaceringen gäller. Eftersom det är semestertider har grundskoleförvaltningen förlängt svarstiden till fyra veckor. Förvaltningen kommer också att påminna de som inte svarar för att säkerställa att alla får informationen.

Om vårdnadshavare inte är hemma och därmed inte kan svara på erbjudandet kan de kontakta kontaktcenter på 031-365 09 60 för att få hjälp med hur de ska göra.

I samband med skolbytet har grundskoleförvaltningen också sett över elever som har hamnat ensamma från sin tidigare skola och elever med särskilda behov. Många av dem har förvaltningen hanterat inom processen för skolval och skolbyten. Eftersom det är fullt på många skolor har förvaltningen dock inte kunnat erbjuda alla nya skolplatser.  

Det här påverkar inte övriga elevers skolplaceringar. Inga elever kommer att bli av med en skolplats de har fått och som de vill behålla.

Överklaganden och överklagandenämnden 

De vårdnadshavare som inte var nöjda med sina barns skolplacering kunde, förutom att ansöka om ett skolbyte, också överklaga placeringen. Grundskoleförvaltningen har tagit emot ungefär 970 överklaganden. Ungefär 650 av dessa har grundskoleförvaltningen skickat vidare, eller kommer att skicka vidare, till överklagandenämnden. Det innebär att grundskoleförvaltningen inte anser att skolplaceringen är fel.

När grundskoleförvaltningen skickar vidare en överklagan till överklagandenämnden (ÖKN) får vårdnadshavarna information via e-post om att deras överklagan har skickats vidare. Grundskoleförvaltningen gör detta löpande. 

Förvaltningen fortsätter också att gå igenom de överklaganden som vårdnadshavare skickar in löpande.  

Det brukar ta ungefär fyra månader för överklagandenämnden att fatta beslut. Om grundskoleförvaltningen skickar en överklagan vidare till överklagandenämnden får vårdnadshavarna veta det. Du kan läsa mer om att överklaga på sidan Överklaga skolplacering

Hur kunde det bli så här från början?

- Vi har inte genomfört arbetet med skolplaceringarna på ett tillräckligt bra sätt. Det är självklart inte acceptabelt att det har fått sådana konsekvenser för elever och vårdnadshavare och det ber vi om ursäkt för. Givetvis borde vi ha säkerställt att alla elever fick en skola nära hemmet. Just nu jobbar vi för fullt med att rätta till detta, säger Nils Kaiser, tillförordnad myndighetschef på grundskoleförvaltningen. 

Internrevision för att ta reda på orsaker

Förvaltningsdirektören Bengt Randén har satt igång en internrevision som genomförs av tjänstepersoner som inte har varit involverade i skolvalet tillsammans med resurser från andra delar av staden. Syftet är att ta reda på exakt vad som hände och för att förvaltningen ska kunna vidta åtgärder för att det inte ska kunna hända igen.

Fakta om skolvalet

Antal elever totalt i Göteborgs kommunala skolor

 Ungefär 48 000

Antal elever som omfattades av skolvalet för hösten 2020

 Ungefär 12 000

Antal kommunala skolenheter

Ungefär 200

Andel som gjorde ett skolval

89 % (ifjol var det 88 %)

Andel som har fått sitt förstahandsval

78 % (i fjol var det 88 %)

Andel som har fått något av sina val

87 % (ifjol var det 96 %)

Andel som inte har fått något av sina val

13 % (ifjol var det 4 %)

Antal överklaganden

977

Antal överklaganden som grundskoleförvaltningen har skickat vidare till överklagandenämnden 

Ungefär 600

Antal överklaganden där grundskoleförvaltningen har ändrat beslutet så att eleven får en ny skolplacering 

 324

Antal beslut totalt som grundskoleförvaltningen har ändrat för att placeringen var fel utifrån förvaltningens regler (gäller både de som har överklagat och de som inte har gjort det) 

443

Antal beslut totalt som grundskoleförvaltningen har ändrat för att placeringen var fel utifrån förvaltningens regler (gäller både de som har överklagat och de som inte har gjort det) för elever som ska börja i förskoleklass

 235

Antal beslut totalt som grundskoleförvaltningen har ändrat för att placeringen var fel utifrån förvaltningens regler (gäller både de som har överklagat och de som inte har gjort det) för elever som ska börja i årskurs 4

 69

Antal beslut totalt som grundskoleförvaltningen har ändrat för att placeringen var fel utifrån förvaltningens regler (gäller både de som har överklagat och de som inte har gjort det) för elever som ska börja i årskurs 7

 139

Antal som har ansökt om skolbyte (totalt i alla årskurser, oavsett om de har gjort skolval eller inte)

Ungefär 2100

Antal beviljade skolbyten (det vill säga antal elever som har ansökt om skolbyte och fått en ny skolplacering)

Ungefär 500


Mer information

Om du som vårdnadshavare har frågor eller vill veta mer kan du ringa 031-365 09 60 eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se