Örgryte-Härlandas stadsdelsnämnd 25 november

Fotograf:

Publicerad 25 november 2019

Den ekonomiska utvecklingen var i fokus på måndagens välbesökta nämndsammanträde. Under sammanträdet fattade politikerna beslut om att förnya IOP-avtalet med frivilligcentralerna i stadsdelen med samma avtalsnivå som tidigare år. Ytterligare ärenden som togs upp var oktober månads ekonomiska resultat samt verksamhetsöverföring av ungdomsmottagningen till Västra götalandsregionen.

Några av de ärenden som togs upp på sammanträdet

Förnyelse av IOP-avtal med frivilligcentralerna i stadsdelen

Stadsdelsförvaltningen har avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med två frivilligcentraler i stadsdelen: frivilligcentralen Knuten och frivilligcentralen Pärlan. Politikerna fattade beslut om att avtalsnivån för 2020 ska ligga på samma nivå som 2019, vilket innebär 693 tkr med index enligt IOP-avtal.

Ekonomirapport för oktober

Oktober månads resultat visar 7,7 mkr plus. En positiv ekonomisk utveckling som beräknas bidra till att förvaltningen har en ekonomi i balans vid årets slut. Bedömningen grundar sig på oktober månads utfall och sannolik effekt på beslutade åtgärder.

Avtal om ungdomsmottagningen Olskroken

Ungdomsmottagningen i Olskroken är en av sex ungdomsmottagningar i Göteborg och vänder sig till kvinnor och män i åldrarna 13–24 år. VGR är huvudman för majoriteten av ungdomsmottagningar i Västra Götaland. Under 2020 kommer ungdomsmottagningarna i Göteborg organisatoriskt föras över från stadsdelsförvaltningen till Västra Götalandsregionen (VGR). Under sammanträdet fick nämnden information om överförandet.

Protokoll och beslutsunderlag

Protokoll och beslutsunderlag inför mötet hittar du under Handlingar och protokoll. Här kan du också läsa handlingar inför nämndens sammanträden