Nya vård- och omsorgsboenden, fler korttidsplatser och avveckling av Hammarhus

Publicerad 12 oktober 2021

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har som mål att erbjuda äldre göteborgare en likvärdig och god vård- och omsorg. Samtidigt ska förvaltningen erbjuda attraktiva arbetsplatser där medarbetare trivs och har en god arbetsmiljö. Som en del i att uppnå dessa mål har äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen påbörjat ett utvecklingsarbete för Göteborgs Stads vård- och omsorgsboenden. Det innefattar inflyttning till nya vård- och omsorgsboenden, avveckling av uttjänta boenden samt omställning till fler korttidsplatser.

För att balansera de behov som finns ska ett antal permanentlägenheter göras om till korttidsplatser och ett uttjänt boende ska avvecklas. Snart står också två nya vård- och omsorgsboenden redo för inflyttning.

Lokalerna ska möta de behov som hyresgästerna har och vara en god arbetsmiljö för dem som arbetar där. Idag har vi boenden som inte lever upp till de krav som ställs. Vi har också ett överskott på permanentlägenheter och brist på korttidsplatser och behöver bättre balans mellan somatik- och demensplatser, säger Tina Isaksson, avdelningschef.

Hammarhus avvecklas

I april fattade äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslut om att avveckla Hammarhus Vård- och omsorgsboende, vars skick inte uppfyller kraven på en god boende- och arbetsmiljö. Hyresgästerna har fått önska var de vill bo och flyttat till nya lägenheter. Enheter med permanentplatser stängdes sista september. Korttidsverksamheten är kvar i huset året ut.

Omstrukturering till korttidsplatser

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden fattade också beslut om att strukturera om ett antal permanentplatser till korttidsplatser på Bagaregårdens, Fredriksdals och Gråbergets Vård- och omsorgsboende. Här hade antalet korttidsplatser minskat efter att dubbelrum tidigare gjorts om till enkelrum. För att tillgodose behovet av korttidsplatser i sydväst valdes dessutom Högsbotorps Vård- och omsorgsboende ut som lämpligt för korttidsverksamhet, så även här görs ett antal permanentplatser på två enheter om till korttidsplatser.

Hyresgästerna på de berörda enheterna lämnar önskemål om var de vill bo och flyttarna har påbörjats på några av husen.

Inflyttning till nybyggda vård- och omsorgsboenden

I december står ett nybyggt vård- och omsorgsboende vid Selma Lagerlöfs Torg klart för inflyttning för hyresgästerna på Backahus, som tomställs för att rivas.

Ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende nära Selma Lagerlöfs Torg står redo för inflyttning i januari. Här kommer det att finnas såväl permanentplatser som korttidsplatser.

Kulturnämnden hanterar just nu inlämnade namnförslag för båda husen. Nya Backahus föreslås få namnet Dunfins Vård- och omsorgsboende och det andra Silvergruvans Vård- och omsorgsboende. Namnen har sitt ursprung i Selma Lagerlöfs berättelse om Nils Holgersson och är också namnen på gatorna där boendena ligger.

Har du frågor? Kontakta verksamhetscontroller Johan Ohlsson

E-post: johan.ohlsson@aldrevardomsorg.goteborg.se