Till innehåll

Upprustning av Brunnsparken pågår från augusti 2019 till mars 2020

Publicerad 7 augusti 2019

På uppdrag av Göteborg Stad, park- och naturförvaltningen ska Svevia förvandla parken till en ljusare, grönare och mer välkomnande plats. Arbetet kommer att pågå från den 5 augusti 2019 till den 31 mars 2020.

Det ska skapas mer öppna ytor med fler sittplatser, utföras nyplantering och göra parken bättre upplyst. Parken kommer även att öppnas upp genom trädfällning, men bevarandevärda träd sparas.

Utförandet innebär arbetsfordon, materialtransporter och schaktarbete i parken, vilket kan komma att damma och bullra. Svevia gör sitt yttersta för att minimera störning.

Kollektivtrafiken kommer inte att påverkas.

${loading}