Vi bygger ny gångbana längs Ulfsparregatan 3 april – 26 oktober 2018

Publicerad 29 mars 2018

I samband med de nya bostäderna längs med Ulfsparregatans östra sida uppstår ett behov av en ny gångbana, rör för vatten och avlopp och el.

Projektet innebär anläggande av gångbana och nya VA-ledningar längs med Ulfsparregatans östra sida.
Längs Kärralundsgatan läggs nya VA-ledningar samt ett dagvattenmagasin.

Projektet sträcker sig längs Ulfsparregatan samt en sträcka utefter Kärralundsgatan från Ulfsparregatan ner mot Danska Vägen.

Vi kommer att starta med markarbeten på Kärralundsgatan i anslutning till Ulfsparregatan och ner till Danska Vägen vecka 14 – 2018.

Biltrafiken kommer att fungera väl och två filer kommer vara öppna dock en mindre sträcka kommer vara en fil utanför Nya Lunden skolan. Gång och cyklister kommer att ledas till Gång och cykelvägen utanför Nya Lunden Skolan.
Markarbeten på Ulfsparregatan mellan Kärralundsgatan och Hogenskildsgatan kommer att starta vecka 18, begränsad framkomlighet för bil- och busstrafik under vecka 18 – 23 med totalavstängning. Västtrafik går ut med information angående flytt av busshållplatser vid Kärralundsgatan.

Totalavstängning av korsningen Kärralundsgatan/Ulfsparregatan kommer ske vid Kristi himmelfärdsdag, 10/5 kl 06.00 – 13/5 24.00. Mer information om detta kommer under vecka 16. Buller och arbeten på kvällstid kommer att ske under denna period.