Bengt Randén berättar om förvaltningens arbete 2021

Publicerad 12 januari 2021

Grundskoledirektör Bengt Randén blickar framåt inför 2021 och berättar om arbetet med förändringar i organisationen. Den nya organisationen för skolorna som införs höstterminen 2021 ska bland annat ge större möjligheter att utveckla undervisningen och möta elevers olika behov av stöd.

Här kan du läsa mer om den nya skolenhetsorganisationen http://www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation

Textversion av filmen

Bengt Randén är förvaltningsdirektör på grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. I filmen hälsar Bengt alla medarbetare välkomna tillbaka efter julledigheten och han välkomnar särskilt över tusen nya medarbetare till grundskoleförvaltningen. Han berättar också om grundskoleförvaltningens arbete 2021. Bengt står inomhus och i bakgrunden finns en strandflagg med texten grundskoleförvaltningen på och ett stort fönster.

Text på platta: Bengt Randén, förvaltningsdirektör, grundskoleförvaltningen.

Bengt: Hej alla, nu har vi ett nytt år och jag hoppas att ni alla har haft en bra ledighet över helgerna. Det kändes extra viktigt efter det året som har varit och inför det året vi ska gå in i just nu. Jag vill hälsa er alla välkomna tillbaka till jobbet.

Från och med i år har vi ju över tusen nya medarbetare från lokalvård, vaktmästeri, måltid och kulturskolan som en viktig del av förvaltningen och er vill jag hälsa särskilt välkomna.

Det nya året innebär förändringar. Dels att vi under några veckor nu går över till distansundervisning för eleverna i årskurs 7-9 men också de förändringar av organisationen som vi planerar och gör.

Under förra året arbetade vi med att förbereda för en ny organisation.  Det finns framförallt två skäl till varför vi gör de här förändringarna just nu. Förändringarna är en del av vårt arbete med att fortsätta utveckla vår egen verksamhet.

Våra första år som ny förvaltning har handlat om att få ihop tio olika verksamheter till en.

Vi har haft fokus på skolans kärnuppdrag och hur vi kan stötta rektorer och skolor för att stärka en hög kvalitet i undervisningen det vill säga stärka mötet mellan lärare och elev. Det handlar mycket om att bygga ett kraftfullt systematiskt kvalitetsarbete i förvaltningen.

Förändringarna är också en del av stadens omorganisation.  Med nya nämnder för socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinder som trädde i kraft från årsskiftet. De nya utbildningsområdena som följer stadens nya stadsområden ger oss möjligheter för samarbete med resten av Göteborgs Stad.

Förändringen kommer vi att genomföra i flera steg under våren.

I år är det dags att ta nästa steg att utveckla organisationen på våra skolor. Vi vet nu hur vi ska göra detta och svaret har vi i skolenhetsutredningen. Den är grunden för en ny skolorganisation som vi inför från och med läsårets start i höst.

Vi har även förändrat organisationen av stödavdelningarna, så att även de kan ge skolorna ett ännu bättre stöd för att utveckla undervisningen.

Låt mig förklara tanken med förändringarna.

Vi ska öka kvaliteten i undervisningen.

Då är tanken att en organisation måste möte precis det som är grunden i skolenhetsutredningen. Den nya organisationen kommer att ha färre och större skolenheter med sammanhållna stadier och grupper av skolenheter med gemensam skolledning.  Eleven får en tydligare väg genom skolan med ökad trygghet och förutsägbarhet. Eleverna behöver inte byta skolenhet lika ofta.
Vi tror också att en gemensam skolledning ger skolan större möjlighet att möta elevers olika behov av stöd och undervisning genom att skolenheterna kan dela resurser och dela ett utvecklingsarbete. En gemensam skolledning ska ge bättre förutsättningar för kompetensutveckling, kompetensutbyte, ökat samarbete och mellan lärare och för en stabil ekonomi. Naturligtvis allt för att kunna förbättra undervisningen.

Vi ska förbättra styrning och ledning.

I den nya organisationen kommer rektorernas uppdrag att vara mer lika varandra. Rektorer och biträdande rektorer kommer att ha mer likvärdiga uppdrag. Detta ska stärka rektors möjlighet till ett pedagogiskt ledarskap.  Rektorerna kommer att leda skolan tillsammans med ett ledningsteam med bland annat biträdande rektorer men också andra kompetenser. Det kommer att underlätta samarbetet inom och mellan skolor och utveckla vårt gemensamma arbete.

Vi ska öka likvärdigheten.

När skolorna leds på samma sätt ökar möjligheten till samarbete mellan skolorna. Då kan vi också lättare sätta in resurser där de behövs mest det vill säga öka likvärdigheten.

Idag finns grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper inte tillgängliga i alla utbildningsområden. Men i den nya organisationen ska elever med behov av extra stöd få bättre tillgång till stöd på sin skola och sitt närområde.

Det här jobbet gör vi ihop och alla behövs i det arbetet.  Jag ser fram emot att samarbeta med er alla. Att vi tar de viktiga kliven nu under våren för att rigga inför hösten. För att göra ett långsiktigt arbeta med att stärka vårt arbete med att få våra förstärkningsområden att fästa.

Jag ser fram emot att ses i olika sammanhang under våren. Nu kör vi!

Slutbild: Göteborgs Stads logotyp mot en vit bakgrund