Två alternativ för nya arenorna i evenemangsområdet går vidare

Kommunstyrelsen har beslutat att det är dessa två placeringar av arenorna som ska fortsätta att utredas, söder om Valhallagatan och norr om. Observera att detta är skisser. Illustration: Göteborgs Stad

Publicerad 6 oktober 2017

Under 2017 utreder stadsledningskontoret hur evenemangsområdet kan utvecklas. För att avgränsa uppdraget lämnade projektet en delrapport till kommunstyrelsen där man föreslog två placeringar av arenorna, söder om alternativt norr om Valhallagatan.

Kommunstyrelsen har nu fattat beslut om att begränsa det fortsatta arbetet med evenemangsområdet till att utreda två placeringsalternativ vidare.

Scandinavium lever inte upp till de krav som dagens evenemang ställer och att Lisebergshallen kommer att rivas för bygget av Västlänken. Samtidigt ska utredningen lämna förslag på hur området kan utvecklas och bli mer levande.

Under hösten går projektet vidare med att bedöma de olika placeringsalternativen och möjligheterna till stadsutveckling.

I maj 2017 genomfördes medborgardialoger med göteborgare och besökare. Samtidigt som projektet även haft dialoger med föreningar, idrottsrörelsen, kultur- och näringslivet om deras syn på hur området kan utvecklas.

En slutrapport kommer att redovisa vad som kommit fram i dialogerna och på vilket sätt de olika placeringarna av arenorna kan leva upp till och möta dessa önskemål. Stadsledningskontoret kommer även att lämna förslag på hur Göteborgs Stad kan organisera ägar-, finansierings- och driftsfrågan. Dessutom ingår en analys av de möjligheter marknaden ser.

Tanken är att slutrapporten innehåller tillräckligt med inriktning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fatta beslut om en fortsättning. I så fall kommer ärendet att gå vidare i ordinarie planeringsprocesser, där en rad nämnder och bolag i Göteborgs Stad är inblandade.

Läs även artikel i nättidningen Vårt Göteborg