En utsträckt hand till Angereds 70-plussare

Illustration: Visuell kommunikation

Publicerad 3 juli 2020

Under våren har 70-plussare uppmanats att begränsa sina nära kontakter och risken för isolering och ensamhet har varit större hos många. Genom ett brev vill hälsofrämjandeenheten ge information om vilket stöd som finns och samtidigt sträcka ut en hand till de som upplever oro och ensamhet i samband med covid-19. ”Det är viktigt att veta vart en kan vända sig om en har behov av stöd eller bara att prata”, säger Maria Bouvin, äldrekonsulent på hälsofrämjandeenheten i Angered.

 

- När våra verksamheter plötsligt stängde för besök var det viktigt för oss att fortsätta hålla kontakten med de som brukar besöka oss, säger Maria Bouvin. Vi märkte att många hade frågor och funderingar om coronaviruset, men vi hade också mycket samtal om rädslan för ensamhet och konsekvenser av en eventuell långvarig isolering. Vissa pratade om sin egen situation, andra pratade om vänner eller bekanta de var oroliga för. 

Tips på övningar och aktiviteter

Hälsofrämjandeenheten har därför skickat ut ett brev till stadsdelens drygt 4100 70-plussare med en hälsning inför sommaren. I brevet fanns även tips på enkla övningar som går att göra hemma, recept, tips på aktiviteter och information om vad förvaltningen erbjuder äldre i stadsdelen. Brevet avslutades med kontaktuppgifter och en uppmaning att ringa hälsofrämjandeenheten för att prata om precis vad som helst.

Vill nå ensamma

- Vi hoppas att vi med hjälp av utskicket kan nå de äldre som kanske inte kan gå ut, som inte kan träffa så många som de vill eller som inte har så många att träffa, säger Maria Bouvin. Sedan är vi medvetna om att alla som är över 70 år inte är ensamma, utan en del är istället mer aktiva.

Maria och hennes kollegor har märkt att många äldre till och med har blivit mer aktiva under våren. När ordinarie aktiviteter har varit inställda, har många valt att röra på sig utomhus i närområdet istället.

Bingo som motivation till aktiviteter

Oavsett ålder, kan du som behöver motivation för att hitta på aktiviteter få lite inspiration här. Med utskicket till 70-plussarna fanns en bingobricka med förslag på aktiviteter. Målet är enkla aktiviteter som alla som vill ska kunna utföra.

- Den delar vi gärna med oss av, säger Maria Bouvin. Sätt ett kryss på den aktivitet du har gjort. Hur många hinner du i sommar?

Här kan du ladda ner bingobrickan