9 projekt får Interkulturellt projektstöd, beslut 20 november 2017

Publicerad 21 november 2017

Fördelning av stöd för Interkulturella projekt. Sista ansökningsdag var den 18 oktober 2017 och 18 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 2 142 000 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 20 november 2017 att fördela 490 000 kr till nio av de sökande projekten.

  • Coincidencias ekonomiska förening: Göteborgs Latino Festival - 80 000 kr
  • Eldfestkommittén i Göteborg: Eldfesten och Now Rooz - 90 000 kr
  • Författarcentrum Väst: Romer och resande, kunskap, möten, läsande och berättande - 65 000 kr
  • Götalands Kalevalaförening: Kalevaladagen - 15 000 kr
  • HAMMARKULLEN KONSTHALL FÖRENING: Plats för konst - 45 000 kr
  • Ivana Uzelac Firma: Llegó la Rumba - 70 000 kr
  • Kultur 414: Kultur 4ür Alle 2018 - 40 000 kr
  • Lisskulla Brenner enskild firma: Mörkret Omslöt Oss - 55 000 kr
  • Ungerska Kulturföreningen, Körösi Csoma: Kulturarrangamanget iHuset i Göteborg 2018 - 30 000 kr

Summa: 490 000 kr

Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.