Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020 klockan 11:36 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Så agerar Arbetsmarknad och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset covid-19

Publicerad 17 mars 2020

Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt Göteborgs Stads rekommendationer. Rekommendationerna bygger på Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning följer Göteborgs Stads rekommendationer. Här kan du läsa Göteborgs Stads information om Coronaviruset.

Uppdaterad 2020-07-10

Arbetsmarknad och vuxenutbildningen kommer, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om social distans vilket innebär mindre grupper, att agera så här:

  • All undervisning under sommaren sker fortsatt på distans eller på det sätt som undervisningen bedrivits sedan den 18 mars.
  • För alla nya elever, alla skolformer, ska introduktionen från den 15 juni ske på plats i skolan.
  • För svenska för invandrare (sfi) studieväg 1 återgår undervisningen till ordinarie gruppundervisning.
  • För yrkesutbildningar och specifikt för de praktiska momenten ska undervisningen successivt återgå till ordinarie undervisning.
  • Undervisningsgrupper med störst behov av utbildning på plats i skolan ska successivt återgå till ordinarie undervisning.
  • Om nationella prov skriver skolverket att ”Från och med den 1 juli ska de nationella proven för komvux på gymnasial nivå och komvux i svenska för invandrare genomföras som vanligt.” Skolorna kommer därför att endast utföra nationella prov som kan bedrivas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det vill säga sträva efter att genomföra nationella prov i mindre grupper och med social distansering.

För övriga kurser sker undervisningen fortsatt på distans eller på det sätt som undervisningen har bedrivits sedan den 18 mars utifrån covid-19.

På grund av Corona-pandemin är informationsträffarna och gruppvägledningarna inställda på obestämd tid.

Läs mer på Informationsträffar om utbildningsalternativ på komvux och Gruppvägledning

Länkar till mer information

Information från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Information från Smittskydd Västra Götaland:
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/coronavirus-2019-ncov-information-till-allmanhet/

Information från Krisinformation.se:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

${loading}