5 projekt får projektstöd för sommarlovsaktiviteter, beslut 23 april 2018

Publicerad 25 april 2018

Fördelning av stöd för sommarlovssatsningen 2018 Sista ansökningsdag var den 7 mars 2018 och 17 ansökningar kom in till förvaltningen. Det totala ansökningsbeloppet var 1 631 500 kr. Utskottet för kulturstöd beslutade den 23 april 2018 att fördela 300 000 kr till fem av de sökande projekten.

  • Art of Spectra production Aktiebolag: 100 000 kr
  • Dockteater Sesam: 7 000 kr
  • Dômen konstskola: 45 000 kr
  • Honjo Kulturförening: 40 000 kr
  • Röda Sten Konsthall: 108 000 kr

Summa 300 000 kr

Utskottet för kulturstöd avslår övriga ansökningar.