Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 25 maj 2021

Publicerad 28 maj 2021

Vid äldre samt vård- och omsorgsnämndens senaste möte fick nämnden en rapport om de förberedelser förvaltningen gjort för att kunna erbjuda ökad valfrihet bland vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Det pågående arbetet med att hitta en gemensam modell för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) presenterades också.

Förberedelser klara för system för valfrihet av vård- och omsorgsboenden

Vid nämndmötet rapporterade förvaltningen att man förberett för att kunna erbjuda större valfrihet bland vård- och omsorgsboenden i Göteborg. Det innebär att den som fått beslut om vård- och omsorgsboende har möjlighet att önska bland tillgängliga boenden både i kommunal regi och extern regi med ramavtal.

Även om det finns lediga lägenheter i Göteborgs Stads egen regi finns det därmed möjlighet att önska ett boende som drivs i extern regi.

Att det här uppdraget från Kommunfullmäktige nu blir genomfört gör att vi kan erbjuda fler boenden med olika inriktningar. Det ger också bättre förutsättningar att tillmötesgå olika önskemål som exempelvis att bo kvar i sitt närområde, säger Babbs Edberg, förvaltningsdirektör, äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

Om den enskilde inte önskar ett specifikt boende avgör boendesekreterare vad som är mest lämpligt utifrån den enskildes behov.

Det nya systemet kommer att börja gälla från och med 30 juni 2021.
(Uppdatering 2021-06-22 om att pausa införandet se Notiser från äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte 22 juni)

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet – Återrapport om budgetuppdraget om valfrihet av vård- och omsorgsboende

 

Avancerad sjukvård i hemmet - Mer jämlik och likvärdig

2011 startade så kallade ASIH-team (Avancerad Sjukvård I Hemmet), som består av bland annat läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och kurator. Teamen utför specialiserad palliativ vård i patientens hem. Vården bedrivs i samarbete mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

En utredning 2019 visade att palliativa vården i hemmet ser väldigt olika ut i regionens kommuner. Det beslutades då i Västra Götalandsregionen att utarbeta en gemensam modell för den specialiserade vården för att uppnå en mer jämlik och likvärdig vård för alla patienter. Hösten 2020 fick därför kommunerna i Göteborgsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset ett uppdrag att hitta en gemensam modell för arbetet med ASIH-team.

Under nämndmötet gav Carin Bringestedt, avdelningschef för hälso- och sjukvård i Göteborgs Stad, en presentation av det pågående arbetet med att ta fram en sådan gemensam modell.

Vi arbetar med att se över hur denna vård kan bli tillgänglig för fler, exempelvis för personer som bor på vård- och omsorgsboenden, och hur vi kan få en mer jämlik vård för patienterna, säger Carin Bringestedt, avdelningschef hälso- och sjukvård, Göteborgs Stad.

Den palliativa vården till patienterna i hemmet kommer fortsatt att finnas kvar och all kompetens kommer fortsatt att behövas även i en ny modell.

I höst kommer förslaget till ny modell på hur slutenvårdens specialistteam ska samarbeta med kommunens hälso- och sjukvård runt våra palliativa patienter att vara klart.


Möten med äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nästa möte hålls den 22 juni.
Mötet kommer att vara stängt för allmänheten med anledning av covid-19.

 

Nämndhandlingar

Här kan du läsa handlingarna från nämndens möten.

På denna sida kan du anmäla dig om du vill prenumerera på nämndhandlingar.