Ungdomar i Norra Hisingen ett steg närmare en mötesplats

Fotograf: Inga-Lisa Adler

Publicerad 31 augusti 2017

En grupp ungdomar i Norra Hisingen har drivit frågan om en mötesplats för unga över 16 år. Nu har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att tillsammans med representanter undersöka och ta fram ett förslag på lämplig lokal.

Varje månad håller förvaltningen och stadsdelsnämnden i Norra Hisingen ett öppet förmöte, dit vem som helst kan komma och fråga sina politiker om vad som helst. I april fick politikerna besök av en grupp ungdomar från stadsdelen som ville prata om fritidsaktiviteter för unga över 16 år. Förra torsdagen hölls ett dialogmöte med både ungdomar, politiker och ansvariga från Kultur och Fritid. Ungdomarna hade en klar bild av vad de vill ha från politikerna.
- Vi vill ha en mötesplats, en lokal dit vi alltid kan gå, säger Adis Basic, 18 år.
Ungdomarna lyfte även önskemål om möbler för möten och plats för aktiviteter.
- Dialogmötet var väldigt bra. Vi kom dit vi ville, säger Adis.
Han får medhåll av kompisarna Isabella och Frida som tycker att ungdomarna har sagt bra saker och ställt rimliga krav.
- Vi tror att vi kan påverka vissa små saker, men inte att vi kan påverka politiker direkt, säger Isabella Jaako och Frida Popovich, 18 år.

Mycket på gång för ungdomar över 16 år

- Vi har startat en satsning, UNG i Norra Hisingen som vänder sig till unga över 16 år och två medarbetare planerar nu för verksamheten, säger Anna Lifjorden, tillförordnad områdeschef för Kultur och Fritid.
Det handlar bland annat om att hjälpa ungdomar med övergången till vuxenlivet, få in fler tjejer i verksamheten, samt att unga ska få vara med och bestämma över hur deras fritid ska se ut.
- Vi har möjliggjort en dialog mellan politiker och ungdomar som utvecklades till något positivt och där ungdomarna fick gehör för sina förslag. Att se ungdomar med sådant engagemang, vilja och drivkraft gör mig stolt, säger Anna Lifjorden.