Plan för övergång och samverkan mellan förskola och förskoleklass och fritidshem

Publicerad 7 februari 2020

Grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen har tagit fram en plan för övergången mellan förskola/pedagogisk omsorg och förskoleklass och fritidshem. Planen anger ansvar och tidplan för olika aktiviteter. Den innehåller även underlag för dokumentation och blankett för samtycke vid eventuellt informationsutbyte.

Så här påverkar planen fristående grundskolor

Planen gäller inte fristående skolor, men många barn som väljer fristående grundskolor har gått i Göteborgs Stads förskolor eller pedagogisk omsorg. Därför är det bra att känna till planen och hur den ser ut, för att känna till vilka förväntningar som kan finnas hos de som jobbar i lämnar över eleverna.

Här hittar du planen.