Arbeten på Litteraturgatan, 28 april 2021 – 15 oktober 2021

Fotograf:

Publicerad 28 april 2021

Den 28 april påbörjas arbeten längs Litteraturgatan vid Backa Kyrkogatan. Dessa arbeten utförs för att utveckla stadsdelen med bostäder längs Litteraturgatans västra sida.

Vad ska göras?

Vi kommer att utföra ledningsarbeten och en del av gång- och cykeltunneln under Litteraturgatan kommer att rivas. Vi bygger nya gång- och cykelbanor och en ny cirkulationsplats. Busshållplatser på Backa Kyrkogatan byggs om under perioden  

Påverkan

Våra arbeten drivs i en riktning i taget och framkomligheten för motorfordon påverkas under tiden som arbete utförs. Gående och cyklister följer våra orangea hänvisningar på plats. Kollektivtrafikresenärer hänvisas till tillfälliga hållplatser för Backa Kyrkogata.