Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Senast uppdaterad: 1 april 2020 klockan 14:07 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att det finns en allmän smittspridning i samhället. Göteborgs Stad följer noggrant händelseutvecklingen. På krisinformation.se kan du hålla dig uppdaterad på läget. Tvätta händerna ofta och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

Göteborgs Stads samlade information om coronaviruset och covid-19

Om grundskoleförvaltningen och coronaviruset covid-19

Publicerad 1 april 2020

Friska barn ska gå i skolan och sjuka barn ska stanna hemma. Vi gör allt vi kan för att skolornas verksamhet ska fortsätta som vanligt. Grundskoleförvaltningen följer noggrant informationen från Göteborgs Stad, Folkhälsomyndigheten, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och regioner när det gäller coronaviruset och annan smitta.

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren just nu. Den senaste informationen ligger överst.

Other languages

معلومات عن إدارة شؤون التعليم في المرحلة
الأساسية وفيروس كورونا كوفيد - 19
Arabiska (PDF)

Information from
the Compulsory School Administration about the COVID-19 Coronavirus Engelska (PDF)

Peruskouluhallinnosta ja covid-19
-koronaviruksesta Finska (PDF)

در بارۀ اداره آموزش ابتدائی/راهنمائی و ویروس کرونا کووید-19 Persiska (PDF)

Ku saabsan maamulka dugsiga
hoose dhexe iyo fayruska corona covid 19 Somaliska (PDF)

If you need translation in other languages, please use the button "Other languages" on top of this page.


Till vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

Göteborgs Stads skolor har öppet som vanligt. Om regeringen eller grundskolenämnden beslutar att skolorna ska stänga, kommer barn till dig som har ett samhällsviktigt arbete att få tillgång till jourfritidshem. Vår vilja vid en eventuell stängning är att bedriva undervisning på distans och att skolorna ska vara bemannade.

Samhällsviktigt arbete

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en lista över vilka verksamheter och funktioner som de bedömer är samhällsviktiga. Det är din arbetsgivare som avgör om du har ett samhällsviktigt arbete. Läs mer på MSB:s webbplats.

Jourfritidshem

Jourfritidshem är fritidshem som har öppet för barn vars vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet. Om det kommer ett beslut om att stänga skolor får du som vårdnadshavare mer information om jourfritidshem.

Anmälan till jourfritidshem

Du kan inte anmäla behov av jourfritidshem innan regeringen eller grundskolenämnden har fattat ett beslut om stängning. Du får mer information om hur du anmäler behov först efter ett beslut om stängning.

Frågor

Om du har frågor om samhällsviktigt arbete ska du kontakta myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Om du har övriga frågor ska du kontakta Kontaktcenter.


Intern service

Intern service får många frågor och önskemål om utökad lokalvård och desinficering med anledning av corona covid-19. Nedan kan du läsa frågor och svar om lokalvård och måltider från intern service.

Följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Intern service utför lokalvård enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer eventuella råd i samband med utvecklingen av pågående utbrott. Det finns information riktad mot skola och förskola på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vad gör intern service normalt?

I Göteborgs Stads lokalvård sker torkning av tagytor (ytor man tar på) en gång per vecka, förutom i hygienutrymmen där det sker varje dag. Bord, pedagogiskt material och andra lösa föremål ingår inte i grundbeställningen av lokalvård.

Vilka extra åtgärder sätter intern service in?

Intern service lägger in en rutin med daglig avtorkning av lampknappar och dörrhandtag, och i mån av tid även andra tagytor. Intern service försöker hinna detta inom ramen för grundbeställningen och har en dialog med varje lokalvårdare om hur de behöver lägga upp sitt arbete för att hitta tiden att göra det.

Varför spritar intern service inte ytorna?

I dagsläget finns inga rekommendationer om att desinficera med sprit eller andra kemikalier. Effekten de vill uppnå är att få bort ansamlingar av fett och smuts från tagytorna som bakterier och virus lättare växer i.

Inom lokalvården använder intern service microfiberdukar för att uppnå samma resultat som ett milt alkaliskt allrengöringsmedel skulle ge.

Vad gäller för måltider?

Intern service ser till att maten som serveras är säker genom att de:

  • Följer myndigheters råd och bedömningar
  • Eventuellt tar bort salladsbuffén – eller minskar på valmöjligheterna
  • Tar bort bröd och smör, som eleverna hanterar själva
  • Byter serveringsbestick ofta

Att ”portionera ut mat” innebär att såväl pedagoger som måltidspersonal i samråd kan hjälpa till vid servering.

Vilka är rekommendationerna från livsmedelsverket?

  • Elever kan fortfarande ta sin mat själva, både varm och kall mat
  • Undvik trängsel i matsalen
  • För att ha bufféservering måste skolan uppfylla Folkhälsomyndighetens krav, som finns länkade på livsmedelsverkets webbplats.

Här hittar du livsmedelsverkets rekommendationer.


Fritidshem

All information om fritidshem nedan gäller för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Elever som omfattas av lagen om särskilt stöd (LSS) har alltid rätt till fritidshem, även om vårdnadshavarna är permitterade eller arbetslösa.

Vad gäller för mig som har blivit arbetslös?

När du har blivit arbetslös har ditt barn fortfarande rätt till fritidshem under en månad. Du behöver berätta så snart som möjligt att du har blivit arbetslös till fritidsplacering@grundskola.goteborg.se.

Vad gäller för mig som har blivit permitterad?

När du har blivit permitterad har ditt barn fortfarande rätt till fritidshem. Ditt barn har rätt att vara på fritidshemmet under de dagar du arbetar. Om ditt barns närvaro på fritidshemmet ändras ska du berätta det för fritidshemmet. Du kan välja att avsluta platsen på fritidshemmet, läs mer om hur du gör detta nedan.

Hur blir det med fritidshemsavgiften för mig som är arbetslös eller permitterad?

Du betalar fritidshemsavgiften för den period ditt barn är inskriven i verksamheten. Du betalar alltid full avgift oavsett hur många timmar ditt barn är i fritidshemmet.

Kan jag avsluta fritidshemsplatsen direkt och slippa att betala?

Senast den 5:e varje månad ska du berätta att du vill avsluta platsen till fritidsplacering@grundskola.goteborg.se. I samband med det kan du ha önskemål om när platsen ska avslutas. Om du hör av dig efter den 5:e behöver du betala fritidshemsavgift för ytterligare en månad. När du har sagt upp ditt barns plats får du en bekräftelse via post på att platsen är uppsagd och från vilket datum detta gäller.

Vad händer när jag börjar arbeta igen?

När du börjar arbeta igen får ditt barn vara i fritidshemmet som tidigare. Så fort du vet att du ska börja arbeta igen behöver du berätta detta till fritidsplacering@grundskola.goteborg.se. Ditt barn har rätt till fritidshem den dag du börjar arbeta, oavsett om du fått svar eller inte.

Får mitt barn gå kvar på samma fritidshem?

Ja, ditt barn får gå kvar på samma fritidshem som tidigare.

Vad gäller för påsklovet?

Om du har behov av fritidshem under påsklovet har ditt barn rätt till fritidshem som vanligt. Men om du har avslutat platsen innan den 5:e april har ditt barn inte rätt till fritidshem under påsklovet.

Övergripande om corona och grundskolan

Jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan på grund av risk för smitta. Vad ska jag göra?

Om ditt barn är friskt ska det vara i skolan. Annars missar eleven undervisningen som skolan ger när hen är borta. Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 ska gå i skolan. Grundskoleförvaltningen följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Kan jag få en garanti att det inte finns någon risk att mitt barn blir smittat?

Det kan vi aldrig garantera. Olika former av smitta från bakterier eller virus kan alltid spridas där människor vistas, till exempel i skolan.

Vad händer om mitt barn insjuknar på skoltid, får jag ersättning?

Om du behöver vara hemma för att ditt barn är sjukt ansöker du på vanligt vis om ersättning (vård av barn) från Försäkringskassan.

Jag har nedsatt immunförsvar eller annan sjukdom, vad gäller då?

Om du känner att ditt barn inte kan gå i skolan för att undvika att ta med sig eventuell smitta hem, ska du som vårdnadshavare kontakta din läkare för råd och vägledning.

Jag är sjuk eller är i karantän. Kan mitt barn gå i skolan?

Om ditt barn är friskt ska det vara i skolan. Om smittskydd Västra Götaland har sagt att barnet ska stanna hemma ska det göra det. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta.

Mitt barn går på en skola där elev eller lärare sitter i karantän eller är sjuka. Vad ska jag göra?

Så länge ditt barn är friskt ska det gå i skolan. Det är smittskydd Västra Götaland som bestämmer vad som ska ske vidare, till exempel smittspårning, karantän och så vidare. Du kommer att få information om vad som gäller hos er.

Vi har varit i ett land med större spridning av coronavirus, måste jag hålla mitt barn hemma?

Så länge ditt barn inte visar några symtom på sjukdom, eller att sjukvården sagt att barnet ska stanna hemma, ska hen vara i skolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd kring detta. Om ditt barn verkar vara sjukt ska du ringa 1177 Vårdguiden och berätta på vilket sätt barnet mår dåligt och var barnet har varit.

Jag har frågor om coronaviruset. Vart kan jag vända mig?

Om du har frågor om coronaviruset ska du ringa informationsnumret 113 13.

Om jag behöver hålla mitt barn hemma på grund av besök utomlands, ersätter ni då förlorad inkomst?

Om barnet hålls hemma på grund av sjukdom som exempelvis coronaviruset, får du ansöka på vanligt vis om ersättning från Försäkringskassan.

Vad ska jag göra om mitt barn varit borta i över 14 dagar?

Du som vårdnadshavare ska fortsätta att lägga in anmälan på Hjärntorget. Det är viktigt att du fortsätter informerar skolan om varför ditt barn är hemma. Om du som vårdnadshavarna har rätt till vård av barn (VAB) finns det mer information om vad som gäller för ersättning på Försäkringskassans webbplats.

Hur påverkas skolan om det blir färre personal?

På grund av covid-19 kan det bli ändringar snabbt på skolan. Det beror på att många medarbetare på skolorna är sjuka och därför hemma. Detta kan till exempel leda till att fritidshemmens öppettider ändras, att klasser slås ihop och att eleverna får färre lektioner. Varje skola informerar vårdnadshavare och elever om eventuella ändringar så gott det går.

Hur påverkas skolan av förbudet om evenemang med fler än 50 personer?

Förbudet gäller endast evenemang. Skolorna påverkas alltså inte av beslutet. Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Kommer de nationella proven att genomföras under vårterminen 2020?

Nej, alla nationella proven i grundskolan ställs in under perioden 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni. Även om de nationella proven ställs in kommer ditt barn att få betyg. Skolverket fattade beslut och meddelade detta under Folkhälsomyndighetens presskonferensen måndag den 23 mars kl. 14:00.

Mer information om nationella proven hittar du på Skolverkets webbplats.

Hur vet jag om mina symtom beror på pollenallergi eller covid-19?

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Svaret till den här frågan är hämtat från Folkhälsomyndighetens webbplats.


Hjälp till med att förebygga smitta

För att förebygga smitta ska du undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.


Short version in English

The schools in City of Gothenburg will stay open as usual and follow the advice of The Public Health Agency of Sweden.

If your child is ill, please call 1177 for guidance. The phone number goes to 1177 Vårdguiden.

If you have general questions about the coronavirus, you can call the national information number 113 13.

We can all help by following the recommendations of frequently washing hands, cover our mouth with the sleeve when coughing and sneezing, and stay at home if we feel ill.

    ${loading}