Till innehåll

Nu är det möjligt att ansöka om skolbyte i grundskolan

Publicerad 2 maj 2019

Nu kan du som har fått ett skolbesked, men av olika anledningar vill byta grundskola åt ditt barn ansöka om ett skolbyte. Alla skolbyten sker om det finns lediga platser. Skolbytesperioden pågår 1-15 maj.

Vem kan ansöka om ett skolbyte?

Skolbytesperioden fungerar som ett "omval" för de elever och vårdnadshavare som inte är nöjda med sin skolplacering eller av andra anledningar vill byta skola. Många ansöker om en plats till både kommunala och fristående skolor vilket innebär att det finns elever som väljer en fristående skola – och att det därför kan finnas lediga platser i de kommunala skolorna.

Alla skolbyten sker i mån av ledig plats. Om vi behöver göra ett urval så sker det utifrån kommunens Antagningsregler för grundskolan.

Hur går ansökan till?

Du som är vårdnadshavarna kan söka om skolbyte 1-15 maj med e-tjänst eller blankett på sidan Ansök om skolbytegoteborg.se/valjaskola. Det spelar ingen roll när under ansökningsperioden du skickar in din ansökan.

Vad är skillnaden mellan att ansöka om ett skolbyte och att överklaga beslutet?

Om du inte är nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om ett skolbyte 1-15 maj. Om du anser att det ursprungliga beslutet är felaktigt (till exempel att handläggarna har missat att ditt barn har ett syskon på skolenheten och därmed skulle ha fått förtur) kan du överklaga. Hur du överklagar står i placeringsbeslutet som du fick hemskickat.

Vad ska jag göra om jag inte har fått någon skolplacering hemskickat?

Alla besked om skolplaceringar (ungefär 6000 stycken) skickades ut före påsk. Om ditt barn ska byta skolenhet till hösten och du inte har fått något skolbesked hemskickat så kontakta grundskoleförvaltningen på grundskola@grundskola.goteborg.se eller 031-365 09 60.

Varför skickas skolbeskeden ut med post och inte digitalt?

Du som vårdnadshavare behöver svara på skolbeskedet och skicka tillbaka till grundskoleförvaltningen och det går inte med digitala brevlådor. Dessutom är det många vårdnadshavare som inte har Bank-ID för att logga in. Därför skickade vi besluten i pappersform med bifogade frankerade svarskuvert. Vi arbetar på att längre fram hitta en digital säker lösning för att snabbare kunna nå vårdnadshavare med besked och också få svar.

Vem kan vi kontakta om vi har frågor?

Om du har frågor om skolvalet och placeringarna kan du kontakta grundskoleförvaltningen på grundskola@grundskola.goteborg.se eller 031-365 09 60.

    ${loading}