Gemensamt arbetssätt för hemarbete och läxor stärker likvärdigheten

Publicerad 21 februari 2020

Lärarna på Ånässkolan har tagit fram ett gemensamt arbetssätt för hemarbete och läxor för att stärka likvärdigheten i undervisningen. Mängden och typen av läxor ska vara samma i samma årskurs. Dessutom ska eleverna kunna göra läxan utan att vara beroende av vårdnadshavare.

Karin Gustavsson som är lärare i årskurs 6 på Ånässkolan berättar mer.    ${loading}