Tillgänglighetsredogörelser

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för goteborg.se. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på goteborg.se.

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för Göteborgs Stads kalendarium. Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på kalendarium.goteborg.se.