Lyssna på goteborg.se

Du kan få information på webbplatsen uppläst för dig genom att klicka på länken "Lyssna". Du behöver inte själv installera något program på datorn för att kunna lyssna.

Du kan enkelt följa med i uppläsningen, då verktyget markerar var på sidan den läser. Det kan vara en hjälp för dig med dyslexi och för dig som lättare förstår talad än skriven svenska.

Läs gärna mer om verktyget ReadSpeaker Enterprise.