Information på fler språk

Göteborgs Stad har grundläggande information på webbplatsen på åtta andra språk än svenska. Syftet är att underlätta för boende, besökare och företagare som inte talar svenska att ta del av den information som finns på goteborg.se och få veta hur man kommer i kontakt med staden.

Information på andra språk än svenska

På goteborg.se skriver vi i huvudsak på svenska men ibland finns det information översatt till vissa språk. Det beror på att verksamheter i kommunen ibland behöver rikta sig speciellt till en målgrupp och då på det språket.

Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Myndigheter är inte skyldiga att skriva på andra språk än svenska. I de fall det finns översättningar till andra språk än svenska på goteborg.se ska det gå att motivera varför informationen då översatts till just det språket och inte ett annat.

Likaså ska även översättningen vara skriven på klarspråk vilket betyder att språket är enkelt, vårdat och begripligt och inte svårt och byråkratiskt.

Other languages/Google translate

Kontaktar du staden via telefon kan du få information och vägledning på flera språk.

Det går även att använda Google translate. Google translate är en service till besökarna, men kan inte ersätta professionella översättningar. Varken Göteborgs Stad eller någon enhet inom stadens förvaltning kan ta ansvar för riktigheten i Google-översättningen.

Fortsätter förbättra informationen på goteborg.se

Information på fler språk är en del i ett alltid pågående förbättringsarbete för att ge utökad service till medborgarna på goteborg.se. Texterna på goteborg.se ska vara skrivna på klarspråk, vilket betyder att de ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och översättningarna i Google translate blir också bättre.

Utökad information på finska

Sverigefinnar är den största av våra nationella minoriteter i Göteborg och i hela landet. I Göteborg har gruppen ett väl utvecklat föreningsliv. Här finns även sedan lång tid många tjänster på finska, som förskola, skola och äldreboende. Göteborgs Stad är sedan den 1 februari 2011 finskt förvaltningsområde, som innebär att sverigefinnar får större möjlighet att använda finska i sina kontakter med kommunen. De ska också ha rätt att få tillgång till förskola och äldreomsorg på sitt språk. Därför är en del av stadens information på webbplatsen översatt till finska. Urvalet av information är baserat på en enkät till finsktalande i Göteborg om vilken information som de önskar på webben.

Information om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Teckenspråk

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som andraspråk, därför finns filmad information på teckenspråk.

Just nu finns det ingen information på teckenspråk på goteborg.se. Ny information på teckenspråk kommer att publiceras löpande efterhand som det blir klart.

Vägledning och information på teckenspråk

Behöver du vägledning och information på teckenspråk så finns stadens teckenspråksforum. Där kan du få personlig hjälp på teckenspråk. Det kan vara hjälp i kontakt med myndigheter och företag, hjälp att förstå och fylla i blanketter (översättning från text till teckenspråk) och hjälp att skriva korrekt svenska (översättning från teckenspråk till text).

Teckenspråksforum