Det var en gång en stad som inte fanns på internet ...

goteborg.se 20 år - 1996-2016. Se filmen om hur Göteborgs Stad fick sin första webbplats och utvecklingen fram till 2016.

I början av 1990-talet var det nog ingen i kommunen som kunde ana hur det skulle bli. Ana hur det är idag med att nästan alla har tillgång till internet, "alla" har webbplatser, finns i sociala medier, har appar med mera.

Det har funnits kommunala webbplatser i Göteborgs Stads verksamheter sedan mitten av 1990-talet. 2005 fanns det upp emot 300 olika webbplatser som verksamheter i Göteborgs Stad skapade för att berätta om sin verksamhet. Det fanns ännu inga regler eller rutiner för hur en webbplats skulle vara, vilken webbadress de skulle ha eller hur tillgängliga de skulle vara. Göteborgs Stads första officiella webbplats goteborg.se, skapades på dåvarande ADB-kontoret (intraservice), administrerades av dåvarande stadskansliet (numera stadsledningskontoret) och invigdes officiellt på hösten 1996. 

Alla är vi barn i början och så även den kommunala webbplatsen. Men från hösten 1996 gick det iallafall att nå kommunen även via internet även om resten av kontakten fick ske genom telefonsamtal, möten och blanketter som skickas med post.

Dagens goteborg.se är både mobilanpassad och tillgänglig, allt enligt de lagar och riktlinjer som vi som kommunal verksamhet följer. Idag kan du komma åt den kommunala servicen, ställa frågor, lämna synpunkter och klagomål direkt på webbplatsen i de självservicetjänster som finns där. 

Se filmen om hur Göteborgs Stad fick sin första webbplats och utvecklingen fram till 2016. Filmen togs fram i samband med att vi firade 20-åringen goteborg.se den 26 november 2016.

 

På bilden ser du ett axplock av alla de närmare 300 webbplatser som fanns i Göteborgs Stad innan vi på politikernas uppdrag 2005 påbörjade arbetet att istället samla kommunens tjänster och service på EN webbplats oavsett hur vi är organiserade. 

 

Det är webbstrategiska verksamheten på förvaltningen konsument- och medborgarservice som samordnar och utvecklar goteborg.se. I deras uppdrag ingår att samordna och utveckla samtliga Göteborgs Stads externa digitala kanaler. Det är bland annat; goteborg.se, kalendarium.goteborg.se och kommungemensamma sociala mediekanaler.