Lättlästa boktips

På den här sidan tipsar ViL-bibliotekarier om lättlästa böcker.

Filmade boktips

ViL gör filmer med lättlästa boktips. Här ser du vår senast publicerade film.
Öppna filmerna i YouTube för att få mer information om böckerna.

På vår YouTube-kanal hittar du också filmer med studietips.