Foto: Lo Birgersson

Om Välkomsten Västra Frölunda

Välkomsten Västra Frölunda är en mottagande verksamhet med introduktion för nyanlända elever i årskurs 1-9. Verksamhetens uppdrag är att kartlägga elevens tidigare skolbakgrund, kunskap och erfarenheter för att stödja elevens lärande och måluppfyllelse.

Vi finns på Bergkristallgatan 50 B

Vi finns nära Frejaskolan i Västra Frölunda. Vi delar skolmatsal, har många aktiviteter i Frejaskolans lokaler och använder deras fina lekplats.

Välkomsten Västra Frölunda riktar sig till elever i årskurs 1-9 i grundskolan och tar emot elever som bor i Askim-Frölunda-Högsbo och Västra Göteborg.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna verksamhetsledare Kristina Rönneke via telefon 031-366 04 25 eller mobil 0736-66 04 12.

Du kan också kontakta Kristina på e-post kristina.ronneke@grundskola.goteborg.se