Vägledningscentrums projekt

Vägledningscentrum driver flera projekt inom studie- och yrkesvägledning.

Framtidsplanen

All personal inom skolan har som uppdrag att förbereda elever
inför framtida yrkesval och studier. Därför behöver lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare tillsammans arbeta för att elever ska få ökad självinsikt, möjlighet att sortera information och förmågor att fatta beslut. Det innebär vägledning i vid bemärkelse där framtida yrkesval och studier genomsyrar all undervisning. 

Vad händer i projektet?
Projektet Framtidsplanen erbjuder stöd till rektor, lärare och övrig personal på skolan för att synliggöra den vägledning som finns och hur den kan utvecklas. Stödet kan till exempel handla om kartläggning, planering, workshoppar och metoder för att följa upp och utvärdera. 

Tillsammans tar vi fram en lokal arbetsplan som sedan kan användas kontinuerligt i det fortsatta arbetet.

Kontakta oss

Vill du veta mer om projektet Framtidsplanen kan du kontakta utvecklingsledaren och projektledaren Ellinor Dyne:

Telefon: 031-367 30 25
E-post: ellinor.dyne@educ.goteborg.se