Foto: Mona Al Weswasi

Projekt: Kulturell Uppercut i Biskopsgården

Fastighetsägaren Bostadsbolaget i Biskopsgården kontaktade oss på Urban Konst – och det här är resultatet. På en betonggrå mur utmed parkeringsplatserna på Dimvädersgatan skapades i september 2016 ett färgsprakande konstverk, under ledning av graffitikonstnärerna Micke Rickman och Mona Al Weswasi (Kulturell Uppercut). Idéskisserna kom från barn och unga i Norra Biskopsgården, som också själva var med och målade. Urban Konsts roll: Vi fanns rådgivande och som stöd under hela projektet för Bostadsbolaget, samt förmedlade kontakten mellan fastighetsägaren och Kulturell Uppercut.

Foto: Mona Al Weswasi
Foto: Mona Al Weswasi
Foto: Mona Al Weswasi
Foto: Mona Al Weswasi
Foto: Mona Al Weswasi
Foto: Mona Al Weswasi
Foto: Mona Al Weswasi