Foto: Mona Al Weswasi

Våra projekt

Gatukonstfestivalen Artscape 2016, muralmålningar i olika delar av Göteborg och workshops för unga på Röda Sten är några exempel på vad vi gör. Här kan du läsa mer om våra pågående och avslutade projekt.

Vi arbetar i samverkan med andra för att sprida kunskap om gatukonst, och förverkliga konstprojekt i den offentliga miljön. Vår insats varierar i olika projekt - emellanåt är vi projektledare, ibland finns vi främst med som ett bollplank.

Här är några exempel på projekt vi varit och är inblandade i.