Unga skräpplockare som deltar i Vi Håller Rent. Foto: Trygg, vacker stad

Vi håller rent

2018 bytte Förskolornas och skolornas vårstädning namn till Vi håller rent. Namnbytet gjordes för att förtydliga att projektet är en del av Håll Sverige Rents Vi håller rent-kampanj. Under våren står nedskräpning, källsortering, återvinning, återanvändning och miljö på schemat för Göteborgs barn och unga. Målet är hållbara attityder som håller livet ut. Att utbilda en ny generation klimatsmarta medborgare är en strategi i Göteborgs Stads Klimatstrategiska program.

Vi vill att nedskräpningen i Göteborg ska minska. Förskolan och skolan har här en viktig roll i arbetet med attityder till nedskräpning.

En hållbar attityd mot nedskräpning

Syftet med Vi håller rent är att tidigt skapa goda och hållbara attityder hos barn och unga kring nedskräpning, källsortering och sin närmiljö samt att öka förståelsen för vad nedskräpning innebär för samhället. Det pedagogiska momentet blir kopplingen mellan samtal i grupper och klasser – den teoretiska delen – följt av den praktiska delen, som är att ge sig ut i sitt närområde och plocka skräp. Till sin hjälp i arbetet har alla pedagoger i förskolan och skolan en särskild lärarhandledning. Barnen och ungdomarna lär sig tidigt att göra rätt, och kan föra kunskapen vidare. För att förtydliga den pedagogiska delen av projektet startade 2009 en tävling, där en fördjupad del av det goda arbetssättet premieras.

Vi håller rent är en viktig del av Göteborgs Stads kampanj mot nedskräpning – den så kallade Tänk-kampanjen – som har devisen "Var rädd om Göteborg – TÄNK på var du slänger ditt skräp". Projektet är i dag Göteborgs Stads största enskilda städaktivitet och en starkt bidragande orsak till att Göteborg fyra år i rad vunnit utmärkelsen Årets Håll Sverige Rent-kommun. 2017 var Göteborg den kommun i landet med flest antal deltagare i Vi håller rent med nästan 65 000 deltagare.

Under rubriken Vi håller rent hittar du material och information inför städningen.

Projektet arrangeras i samarbete med Håll Sverige Rent, park- och naturförvaltningen Slottsskogen, Ason Bson Cson och Liseberg, och är en del av Håll Sverige Rents kampanj med samma namn. Du hittar mer information om Vi håller rent på Håll Sverige Rents webbplats.

Projektledare:
Mathias Stenback
E-post: mathias.stenback@ponf.goteborg.se
Tel: 031-365 59 54