Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola

Trondheimsgatans förskola ligger med Krokängsparken precis utanför grinden. Närheten till naturen gör att vi lätt tar oss utanför förskolans område och kan använda oss av parken som en inspirerande lärmiljö.

Avdelningar och personal

Vår förskola ligger i anslutning till Bräckeskolan och vi har stora lokaler som inbjuder till lek och samspel. Förskolan består av fyra avdelningar: Myran, Snigeln, Ekorren och Haren. Avdelningarna har åldershomogena barngrupper med anpassade lärmiljöer för barnen. Vi arbetar tolv personer tillsammans på förskolan, både förskollärare och barnskötare och vi är fördelade tre personer på varje avdelning. Maten vi äter på förskolan kommer från centrala köket i Lundby

Gården

Vår gård är både lummig och kuperad där det finns möjlighet att hitta enskilda platser att leka på. Vi har bland annat gungor, klätterställning och lekhus. Under en "fixardag" var föräldrarna och barn på förskolan och piffade upp gården.

Pedagogik

Allt arbete på förskolan utgår från förskolans läroplan. Barnen får tillgång till pedagogiskt utbildad personal och lärande miljöer där barnen lär sig att vara aktiva, engagerade och kreativa i samspel med andra barn. Vi lägger stor vikt på samspelet mellan föräldrar och förskola och ni är varmt välkomna att vara med en dag med era barn på förskolan. Vi har ett gemensamt tema på förskolan, vilket nu är skogen och hållbar utveckling. Vår vision är att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn där de utmanas i sitt lärande och där deras tankar, idéer och intressen tas tillvara. Vi vill att barnen ska utveckla en bra självkänsla och känna tillit till sin egen förmåga. Vår ambition är att erbjuda ett lärande som ger barnen förutsättningar att påverka och skapa morgondagens samhälle. Vidare har vi som mål att skapa en giftfri förskola.

En dag på förskolan

Snigeln är förskolans öppnings- och stängningsavdelning. Från 07.30 är alla avdelningar öppna och barnen lämnas på respektive avdelning. Klockan 16.30 samlas alla barnen på stängningsavdelningen. Vi äter frukost vid åtta, lunch vid elva och mellanmål vid två. Vi har samlingar och är ute varje dag, men tidpunkten varierar. Under dagen har vi olika aktiviteter och vi delar barnen i mindre grupper, vi samarbetar och möts över avdelningarna ibland för att lära känna varandra och arbeta kring förskolans tema.

Besöka förskolan

Alla besök för visningar av förskolan är inställda tills vidare på grund av Covid 19. När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen här.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020

Inskolning

Inskolningen brukar ta cirka två veckor men är individuellt anpassad efter varje barns behov. Arbetet utgår från förskolans läroplan och vi arbetar med prioriterade målområden där språkutveckling är ett av förskolans prioriterade mål. Avdelningarna dokumenterar sin verksamhet på Hjärntorget och när ni fått plats på förskolan får ni en inloggning till er avdelnings egna sida på Hjärntorget. Om du har frågor kring kön till förskolan, placeringar och avgifter kontakta förskolekontoret i stadsdelen.