Vår skola

Vill du gå på en skola med dans på schemat?

Svenska Balettskolan

Vill du gå på en skola med dans på schemat?
Välkommen till Svenska Balettskolan i Göteborg, en förberedande yrkesdansarutbildning. Hos oss går elever i årskurs 4-9 som älskar att dansa! Antagningsproven sköts av Skolverket, med hjälp av en internationell jury. Utöver grundskolans teoretiska ämnen dansar vi modern nutida dans, klassisk balett, dansgestaltning, scenisk folkdans, akrobatik, jazz och har också scenisk gestaltning (drama).

Vår vision

Vi ska vara en unik och framgångsrik utbildning som förser Sverige och världen med välutbildade, nyskapande och karismatiska dansare.

Förutsättningar

Svenska Balettskolan i Göteborg är en kommunal grundskola som vilar på den svenska grundskolans värdegrund.
Svenska Balettskolans grund är den klassiska baletten. Detta märks i vår tim- och kursplan
Vi samlas kring gemensamma mål, både inom dans och teori och samarbetar aktivt för att dessa ska nås.
Göteborgs Operan vidareutvecklar och fördjupar sitt samarbete med oss

Dansmål

Elever och personal besöker skolor och utbildningar i andra länder.
Professionella dansare deltar som mentorer i vår utbildning.
Våra elever blir inbjudna att delta i internationella danskurser och tävlingar.
Många av våra elever får arbete vid de svenska dansscenerna. Skolan har ett högt attraktionsvärde, många elever söker till oss varje år och som en följd av detta har vi ett högt elevtal.

Förhållningssätt

Vi arbetar i en anda av öppenhet, respektfullhet och med ett stort hjärta. Vi är nyfikna på det nya, vi är öppna mot omvärlden och mot varandra.
Vi vidgar vårt synfält och får ständigt influenser från världens alla hörn. Vi skapar nätverk och bjuder in människor utifrån, det kan vara dansare, koreografer, pedagoger, forskare, föreläsare eller inspiratörer. I samtalen lär vi oss och utvecklas.

Vägen dit

Vi deltar aktivt i utveckling av vår skola. Vi känner trygghet och tillit till varandra och vi bidrar aktivt till att svårigheter och konflikter löses konstruktivt. Vi förstår och respekterar varandras olikheter. Olikheter som drar åt samma håll utgör en stark helhet. Vi förstår och respekterar att föreställningsverksamheten är omfattande och viktig för elevernas utveckling till professionella dansare. Vi känner glädje över att se hur alla våra elever lär sig och utvecklas, såväl inom dansen som inom de teoretiska ämnena.