Äldrebladet

Äldrebladet beskriver den äldres befolkningens levnads- och boendeförhållanden. Bladen redovisas för stadsdelsnämnder (SDN) och primärområden.

Faktabladen är tänka att snabbt ge en överblick över ett område med fokus på de äldre, samt vara ett stöd när man vill jämföra olika områden. Fokus är folkbokförd befolkning 65 år och äldre och dessa beskrivs ur först ur ett socioekonomiskt perspektiv därefter redovisas bostadsbeståndet i området samt hur de äldre bor.

Äldrebladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område samt ett försättsblad med viktig information och definitioner.

Bladet har tagits fram gemensamt av representanter för fastighetskontoret, stadsledningskontoret samt stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Hisingen och Örgryte-Härlanda.

Faktabladen skapas en gång per år och är fria att använda, men ange källa Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Här nedan listas den senaste versionen. Vill du ha tidigare versioner är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se