Om befolkningen

Här skapas efter hand kortfattade beskrivningar av hur Göteborg ser ut och har utvecklats. Beskrivningarna kommer att omfatta flera av de statistikområden som finns statistikdatabasen.

I befolkningsförändringar beskrivs hur Göteborgs folkmängd har utvecklats i ett historiskt perspektiv med ett särskilt fokus på de senaste 10 åren. Med text och diagram visas bland annat flyttmönster och utvecklingen av födda och döda.