Mascha Söderberg och Erik Bick, Bergum-Gunnilse

En lokalekonomisk analys ska säkra tillväxten på Angereds landsbygd

Publicerad 24 november 2017

I Bergum-Gunnilse finns det ungefär 500 registrerade företag (SCB, 2015). Dessa företag har en stor betydelse för den hållbara tillväxten på Angereds landsbygd. Just nu genomförs en lokalekonomisk analys med målet att skapa fler arbetstillfällen och förbättra företagsklimatet utanför stadskärnan.

En lokalekonomisk analys innebär att man undersöker hur stor del av de lokala ekonomiska tillgångarna som spenderas i ett lokalsamhälle och hur stor del av de som läcker utanför. Syftet med analysen är att, genom att räkna ut vad och hur mycket som konsumeras utanför dessa lokalsamhällen, ta reda på vilka varor och tjänster som kan föras in och därmed skapa fler eller nya arbetstillfällen.

Den lokalekonomiska analysen genomförs inom ramen för Stadslandet Göteborg inom två områden i stadsdelen Angered; Bergum-Gunnilse och Hammarkullen.

Arbetet i Bergum-Gunnilse påbörjat

Erik Bick är stödjande projektledare för arbetet med den lokalekonomiska analysen i Bergum-Gunnilse. Han är själv boende och företagare i området och brinner för den lokala utvecklingen av sitt närområde.

- I nuläget gör vi en kartläggning av vilka behov av tjänster och varor som finns i Bergum-Gunnilse. Nästa steg är att titta på hur vi kan fylla dessa behov lokalt, säger Erik Bick, stödjande projektledare, Business Region Göteborg. Vi försöker även kartlägga de kunskaper och kompetenser som finns inom området. Med samarbete kan vi då ytterligare öka områdets attraktionskraft och stärka vår hembygd, tillägger han.

En lokalekonomisk analys med hållbarhet i fokus

Det som skiljer den lokalekonomiska analysen som genomförs i Angered är att resultatet inte bara ska möjliggöra ekonomiska vinster i lokalsamhället.

- Att det startas företag som tar hänsyn till den miljömässiga och sociala hållbarheten är minst lika viktig för att den ekonomiska utvecklingen av samhället ska vara långsiktigt hållbart, säger Erik Bick.

Utöver fokus på hållbart företagande är det första gången en lokalekonomisk analys genomförs i stadsmiljö.

Lokalt engagemang

Den lokalekonomiska analysen i Bergum-Gunnilse genomförs i studiecirklar tillsammans med lokalbefolkningen i området.

Mascha Söderberg är boende och företagare i Bergum. När hon flyttade hit för två år sedan förundrades hon över varför det inte fanns så mycket service i området.

- Jag insåg att det inte skulle hjälpa att sitta och klaga, utan jag ville utveckla mitt företag och bidra till att skapa det samhälle jag vill bo i, säger hon.

Mascha engagerade sig i en lokal förening som sedan några år jobbar med utveckling inom en rad olika områden, bland annat en lokal företagargrupp som syftar till att stötta småföretagare i Bergum-Gunnilse. När hon fick reda på att en lokalekonomisk analys skulle genomföras i området tvekade hon inte att anmäla sig till att vara med i arbetsgruppen.

- Jag skulle vilja se ett mer levande Bergum. Det finns många entreprenörer och småföretag här men som kanske behöver mer stöttning i att utveckla sina verksamheter. En lokalekonomisk analys skulle nog underlätta för entreprenörerna i området att få reda på hur marknaden i Bergum-Gunnilse ser ut, säger Mascha Söderberg.

Utmaningar

En av de största utmaningarna i arbetet med den lokalekonomiska analysen är att få tillräckligt många att engagera sig under hela resan.

- Eftersom det är ett frivilligt uppdrag är det en utmaning att hålla engagemanget och drivet uppe under hela arbetsprocessen, säger Erik Bick. Det är mycket information som behöver samlas in och analyseras och det behöver göras tillsammans med de som bor och verkar i området, tillägger han.

Den lokalekonomiska analysen ska genomföras fram till våren 2018 och ska leda fram till en handlingsplan med förslag på vad som kan göras för att stötta den hållbara lokalekonomiska utvecklingen i Bergum-Gunnilse.