Akvarellmålning av Martha Ossowska Persson

Poesimässan 2020 skjuts upp

Poesimässan 2020 skjuts upp. Tyvärr ser vi ingen möjlighet att genomföra Poesimässan 2020 på det sätt vi hade planerat. Poesimässan skulle äga rum på Stadsbiblioteken den 20-21 mars.

Tyvärr ser vi ingen möjlighet att genomföra Poesimässan 2020 på det sätt vi hade planerat. Under rådande omständigheter, då flera poeter och förlag har avböjt sin medverkan, har vi beslutat att skjuta upp evenemanget till senare.

Vi ser fram emot att kunna genomföra Poesimässan vid ett annat tillfälle och återkommer så fort vi vet ett nytt datum.