Vårt uppdrag

Språkvän/Flyktingguide arbetar med att skapa förutsättningar för integration genom personliga möten mellan svenskar och flyktingar/invandrare. Vi bidrar till att människor som inte skulle mötas annars kan mötas genom oss.

Verksamhetsidé

I Språkvän vill vi att nyanlända göteborgare, flyktingar och invandrare, ska känna sig välkomna och hemma i Göteborg. Integration liksom social samhörighet börjar där människor möts och kan se varandra. Det börjar med ett frivilligt och kravlöst möte hos oss. I utbytet med varandra kan våra deltagare växa och utveckla en ömsesidig kunskap och förståelse.

Social etablering liksom etablering på andra samhällsområden, är viktigt för att komma in i samhället på riktigt.

Vår filosofi: integration börjar där människor möts

Det ska vara enkelt att mötas socialt och skapa kontakter som man kan växa i tillsammans. Integration i praktiken börjar i mötet med varandra. Varje möte är unikt. Inget möte är för litet för att göra skillnad.

Övergripande mål:

  • Integration baserad på frivillig och ömsesidig delaktighet.

Delmål:

  • Målgruppen ska känna samhörighet och gemenskap.
  • Målgruppen ska uppleva ömsesidigt givande och varaktig kontakt.
  • Ökad kunskap och ömsesidig förståelse hos målgruppen.

Vision:

  • Ett samhälle där alla kan bidra med sina resurser, mötas på lika villkor och lära av varandra.