Foto: Marit Lissdaniels

Efter presentationen

Efter ert första presentationsmöte hos oss på Språkvän Göteborg fortsätter ni kontakten själva på det sätt som passar er bäst. Det får ni prata om på presentationsmötet och efteråt. För att kontakten ska bli bra för er båda/alla vill vi be er att tänka på några saker.

Mötet är frivilligt och kravlöst

Språkvän är en frivillig verksamhet. Hos oss träffas ni som privatpersoner. Ni möts förutsättningslöst. Ni kan inte ställa krav på varandra. Men som i alla möten mellan människor är det viktigt med ömsesidig (bådas): respekt och öppenhet, nyfikenhet och ödmjukhet samt kanske även en del tålamod. Med god vilja, öppet sinne och goda skratt tillsammans följer resten.

Med tid och fokus mognar kontakten

Tänk på att det kan ta tid att bygga upp kontakten och lära känna varandra - det brukar bli lättare efter några träffar. I början av kontakten är det förmodligen lättare att fokusera på varandra om ni träffas själva och träffas på neutrala platser som passar er alla. Längre fram kan ni självklart träffas tillsammans med andra och på andra platser.

Förväntningar i början och senare

Till mötet kanske ni tar med er förväntningar. Prata gärna om varför ni anmält er och vilka förväntningar ni har på kontakten. Ni vet att ni vill träffas; men diskutera hur ofta och hur länge, när och andra praktiska detaljer.

Se varandra i Göteborg

Se varandra – och se Göteborg tillsammans. Bekanta er med varandra och bekanta er med staden. Fundera på vad ni vill hitta på när ni träffas, vad Göteborg har att erbjuda. Ta gärna hjälp av vår information med förslag på platser och aktiviteter.

Träffas regelbundet

Planera gärna in en eller flera träffar och prata eller påminn gärna varandra inför varje träff (till exempel med ett kort SMS eller mejl, det brukar uppskattas och kan göra stor nytta ibland). Kontakten blir generellt bättre om ni träffas regelbundet, speciellt i början när ni inte känner varandra. Annars kan ni tappa kontakten fastän ni inte vill. Omstart kan vara svårt, därför hjälper vi er med det om skulle behövas.

Ömsesidighet i kontakten

För en bra kontakt krävs ömsesidighet. Det betyder att ni båda är aktiva och engagerar er i kontakten (med att söka och hålla kontakt, bestämma tillsammans, visa intresse och ödmjukhet för varandra och så vidare).

Vi följer upp matchningen/kontakten

Efter att vi sammanfört er i en matchning följer vi upp kontakten – normalt inom 2-4 månader. Men vi uppskattar om ni också hör av er och berättar hur kontakten går.

Om det inte skulle fungera

Om er kontakt inte fungerar, så fungerar den inte. Det är inget konstigt alls. Ett gott försök är ändå ett gott försök. Och det går att försöka igen. En matchning som inte fungerat betyder inte att en ny matchning inte kan göra det. Ta gärna hjälp av oss om det skulle behövas. Möten mellan människor går inte att förutsäga, med ett öppet sinne blir de lättare.

Tips på aktiviteter för er som matchats

Klicka här för fler råd och förslag på saker ni kan göra efter att ni träffats i en matchning genom oss.