Övriga program och aktiviteter

Integration i praktiken börjar där människor möts...

Integration börjar i inkluderande aktiviteter där människor möts. I Språkvän sker det främst genom våra sociala matchningar mellan etablerade göteborgare som är svensktalande och nykomna invandrare/flyktingar. Men man kan också mötas på de matchningsmingel och andra aktiviteter som vi arrangerar.

Varmt välkommen till Språkvän och våra olika aktiviteter och program om du vill inkludera och bli inkluderad!