Om SBC

Skolbibliotekscentralen (SBC) är en pedagogisk resurs för skolbibliotek, personal på alla skol- och verksamhetsformer inom grundskoleförvaltningen och gymnasieskolor i Göteborg, samt de friskolor som tecknat avtal med oss. SBC är en del av Grundskoleförvaltningen. Vår huvuduppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och utveckla skolbiblioteken.

SBCs uppdrag grundar sig på styrdokumenten om skolbibliotek:

Skollagen: Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till
skolbibliotek. Detta regleras i skollagen och bibliotekslagen.
Lgr11, under rektorns ansvar:

  • Skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg.
  • Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Vårt uppdrag har tre delar: Utlån, konsultation och fortbildning

Utlån
Vårt mediabestånd ska utgöra ett komplement till skolbibliotekens egna bestånd.
Normal lånetid är sex veckor.
Vill du behålla böckerna längre - eller lämna över till en kollega måste du kontakta oss.

Om du inte hittar böckerna du har lånat vill vi gärna att du ringer oss för att diskutera hur många böcker du behöver ersätta. Vi kommer att föreslå dig titlar, som vi är i behov av.

Vi erbjuder skönlitteratur och facklitteratur från förskoleklass upp till gymnasiet.

Vi har för utlån:

  • Klassuppsättningar
  • Gruppläsningsböcker
  • Lättläst för alla åldrar
  • Engelska böcker
  • Mångspråksböcker
  • Böcker på minoritetsspråken kan lånas terminsvis genom skolbiblioteket
  • Temalådor - fackböcker

Vår mångspråksdepå byggs ut kontinuerligt. I nuläget har vi böcker på arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Konsultation

Vi erbjuder konsultation angående nystart eller återuppbyggnad av skolbibliotek samt konsultation angående talböcker.

Ni kanske har funderingar kring det egna skolbiblioteket?
Tveka inte att höra av er för att konsultera oss i frågor om skolbibliotek, om litteratur eller lästräningshjälpmedel eller för att få hjälp med att utveckla ert skolbibliotek. Det kanske till och med behövs ett nytt, en nystart? Vi ställer gärna upp och bollar idéer och tankar.

BTJ- utställning
Vi har en utställning med senaste årets utkomna barn- och ungdomsböcker. Om du är på gång att beställa böcker är du välkommen att ringa oss och boka rummet för att kunna sitta och bläddra i nya böcker innan du beställer.

Fortbildning
Vi erbjuder regelbundet fortbildning. Vi har en konferens varje termin kring läsfrämjande arbete, MIK och om skolbibliotekets roll i undervisning och lärande.

Vi arrangerar också grundutbildning i att ansvara för och utveckla skolbiblioteket.

Vi har en bokcirkel med barn- och ungdomslitteratur.

Besöka oss
Vi tar gärna emot besök av pedagoger och skolbiblioteksansvariga. Om ni skulle vilja besöka oss är det bäst att ringa och förvarna innan besöket.

SBC har öppet 8.30 -16.30 på vardagar.
Vi finns i Frölunda Kulturhus, C-ingången på baksidan eller innanför bibliotekets lokaler.