Nyckelfri hemtjänst

Sex tusen nycklar håller Trygghetsjouren på Karl Johansgatan ordning på. I framtiden kan dessa ersättas med elektroniska nycklar i de anställdas mobiltelefoner, så kallade mobilnycklar.

Senior Göteborg har lett ett pilotprojekt med syfte att undersöka hur staden kan kvalitetssäkra nyckelhanteringen inom hemtjänst och hemsjukvård utan att kostnaderna ökar. Testet varade i fyra månader. Medverkande parter var Annedals hemtjänstgrupp, Trygghetsjouren, hemsjukvården och 25 brukare inom hemtjänsten i Linnéstaden.

Nyckelhantering är ett problem för många kommuner och intresset är stort för den nya tekniken. Senior Göteborgs test visade dock att tidsbesparingen inte var tillräckligt stor för att täcka kostnaderna. Men tekniken går fort framåt och mobilnycklar är en framtidslösning, tror Senior Göteborgs projektledare Elna Hansson.

Om nyckelfri hemtjänst

Mobiltelefonen har en programvara som kommunicerar med låset via blåtandsteknik. Låset måste först aktiveras genom en knackning på dörren. Omsorgstagarnas namn finns inlagda i programmet. Ett tryck på namnet och låset öppnas.

Vill du veta mer?

Kontakta Elna Hansson planeringsledare +46 31 368 01 14