Foto: Made in Sweden

Verksamhetsidé

Senior Göteborg är Göteborgs Stads utvecklingscenter för äldrefrågor. Vi initierar och driver utveckling för att Göteborg ska bli den bästa platsen att åldras på.

Vår verksamhet är betydelsefull - idag och imorgon. I arbetet med en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella lösningar. Därför har vi höga ambitioner och lägger stor vikt vid att sprida våra kunskaper och erfarenheter. Vi deltar i nationella och internationella projekt, konferenser och regionala samarbeten.

Målbild

Göteborg är den bästa platsen att åldras på. Senior Göteborg initierar och driver utveckling för att detta ska bli verklighet.

Verksamhetsidé

Senior Göteborg driver gränsöverskridande utveckling av tjänster, metoder och koncept så att äldre personer upplever ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Vårt arbetssätt är att omvärldsspana, kunskapsutveckla, ta tillvara äldres resurser och agera på deras behov.

Tillsammans med förvaltningar, bolag, utbildningsanordnare, akademi och civilsamhälle bidrar vi till ett åldersvänligt Göteborg.