Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplanen innehåller aktiviteter för att stadens ska lyckas med kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre. Planen uppdateras varje år.

Kompetensförsörjningsplanen bygger på en process där vi analyserat prioriterade utvecklingsfrågor, identifierat kompetenskritiska frågor, identifierat kompetenser som behövs och vilka förutsättningar som krävs för att vi ska utveckla arbetssätten.

Prioriterade aktiviteter 2021

  • Stärka den positiva bilden av äldreomsorgen
  • Möta förändrade behov
  • Ta tillvara och utveckla kompetens mellan olika professioner
  • Stärka kompetensen
  • Den enskildes inflytande ska öka

Vill du veta mer? 

Kontakta processledare Margaretha Häggström