Foto: Marianne Hermansson

2018 - Inspirationsdag bostäder

I april anordnade Senior Göteborg en utbildning för chefer och medarbetare som leder och planerar boendeutveckling för nyproduktion i samarbete med Framtiden Byggutveckling AB. Målet var att förstå och kunna möta äldres behov och önskemål vid nyproduktion. Innehållet bjöd på föreläsningar och insiktsövningar i rullstol och med glasögon som simulerar olika synnedsättningar.

Inspirationsdag och workshop

Framtiden Byggutvecklings mål är att bli ledande i landet när det gäller att utveckla hyresrätten. Det handlar om att bygga rätt från början. Men också om att bygga för alla, i bostäder som fungerar hela livet och till en rimlig boendekostnad.
Här är fem kom-i-håg från inspirationsdagen, ett samarrangemang mellan Framtiden Byggutveckling och Senior Göteborg på Johanneberg Science Park den 20 april 2018.

Här kan du ladda ner presentationerna från inspirationsdagen.

Veckan efter, 27 april, ordnades en workshop med föreläsning om hur man kan skapa trivsamma och komfortabla miljöer med hjälp av en planerad ljusmiljö.

Bra bostäder bäddar för ett gott och självständigt liv

1. Gammal och fri. När vi nu lever allt längre har frågan om boende på äldre dar blivit allt viktigare. Alla vill ju klara sig själva så länge det bara går och då är entrén och badrummet kritiska. Är det lätt att ta sig in och ut ur en tillgänglig entré är det också lättare att fortsätta delta i samhällslivet. Att klara sin hygien själv, genom smart utformade badrum med bra materialval bidrar till självständighet.

2. Alla blir äldre. Åldrandet startar i 35-40-årsåldern. Med tiden blir vi fetare och torrare. Alla som når en äldre ålder får också olika funktionsnedsättningar som mindre muskelmassa, nedsatt syn och blodtrycksfall. Blåsan bli mindre och därför behöver vi gå på toaletten oftare – även på natten. Därför är det bra om sovrum och badrum ligger i anslutning.

3. Hälsa och umgänge. När en ny fastighet planeras är läget a och o. En levande stadsdel med natur, nära kommunikationer och service är bra för alla. Både den omgivande miljön och bostaden kan underlätta för oss när vi blir äldre. Det ska finnas möjlighet till fysisk aktivitet och sociala mötesplatser i närområdet. Ett gym kan fungera som både och. Loftgångar kan ge socialt utbyte med grannarna. Ett separat internetuttag för kommunen underlättar leverans av digitala välfärdstjänster.

4. Blanda och underlätta. Seniorer vill bo tillsammans med andra människor, i alla åldrar. Fler boendealternativ behöver komma till, framför allt i villaområden. Trygghetsbostäder får gärna vara insprängda bland ”vanliga” lägenheter. Många äldre vill bo i närområdet, om möjlighet finns.

5. Samskapa i hela byggprocessen. Att ta med äldre personer och göra dem delaktiga i byggprocessen kan göra att insikten och empatin för äldre personers behov inte går förlorad på vägen. Åldersvänliga Göteborg är ett sådant initiativ där seniorers behov är styrande. Vi behöver fler goda exempel på boenden och boendemiljöer som skapar boenden att åldras i. Det statliga stödet till bostäder för äldre täcker en del av byggkostnaden.