Sinikka Rokka, förra årets vinnare av bäst pimpade gånghjälpmedel. Foto: Thomas Lejon

Rullatorloppet

1 oktober deltar ett rekordstort antal seniorer i 2020 års Rullatorlopp. Loppet, som körs för andra året i rad, arrangeras för att inspirera seniorer med gånghjälpmedel till rörelse, synliggöra äldres behov i stadsmiljön och fira internationella äldredagen. I år uppmärksammar arrangören Göteborgs Stad personer som bor på äldreboende.

Rullatorloppet är ett lopp för seniorer med någon slags gånghjälpmedel; käpp, stavar, rullator eller rullstol. På grund av coronapandemin genomförs loppet i år som 14 lokala lopp på äldreboenden runt om i Göteborg. 350 personer deltar i det 600 meter långa loppet som genomförs i en tillgänglig utemiljö i närheten av respektive äldreboende.

- 1 oktober är en speciell dag, det är internationella äldredagen och besöksförbudet på äldreboende hävs. Vi vill sätta ljuset på äldre personer som bor på äldreboende i år. Det blir en kraft när man är många som gör något roligt tillsammans efter en tuff tid, säger Christina von Egidy, projektledare.

Rullatorloppet arrangeras av Göteborgs Stad. Syftet är att minska stigmatiseringen kring gånghjälpmedel och främja rörelse på ett lustfyllt sätt samt att påvisa hur viktig tillgängligheten i utemiljön är för personer med gånghjälpmedel.
Loppet genomförs inte på tid utan det viktiga för deltagarna är att vara med och att ta sig i mål. Till hjälpmedlen hör bland annat käppar, rullstolar och rullatorer. Åldern på deltagarna varierar och den äldsta deltagaren har passerat 100 år.

Äldre behöver en tillgänglig utemiljö

- Andelen äldre i Göteborg ökar och vi vill att äldre ska kunna röra sig i en tillgänglig stad. Göteborg som stad behöver bli mer åldersvänlig och därför uppmärksammar vi seniorers behov i stadsmiljön, säger Christina von Egidy.

Samtliga deltagare i loppet får ett startnummer och en medalj när de går i mål. Den internationella äldredagen högtidlighålls med en inspelad konferencier, uppvärmning med gympa-Berit och musikunderhållning med Casper Janebring, Carina Byhlin Andreasson och Pablo Copa.
- I år tar sig deltagarna sammanlagt 21 mil. Nästa år intar vi Oslo (som ligger 25 mil från Göteborg) när vi blir ännu fler deltagare, säger Christina von Egidy.

Deltagande äldreboenden:

Svartedalens äldrecentrum

Solängsvägen 57

Lillhagsparkens äldreboende, hus 10

Byalagsgatans äldreboende

Sehlstedtsgatans äldreboende

Sockenvägens äldreboende

Bjöla äldreboende

Grevegårdens äldreboende

Svaleboskogens äldreboende

Fridkullagatans äldreboende

Landalahus

Krokslätts äldreboende

Örgrytehemmet

Lövgärdets äldreboende


Läs gärna en artikel om Rullatorloppet på Göteborgs universitets webb.


Vill du veta mer, kontakta:

Christina von Egidy, projektledare 031-365 76 79

Foto: Thomas Lejon
2019-års Rullatorlopp gick igenom Trädgårdsföreningen.
Foto: Thomas Lejon
Många var med och pimpade sin rullator.