2019 - Magasin med tjänster

Nu finns ett nytt magasin som berättar om goda exempel på en åldersvänlig stad.

I magasinet kan du läsa om gemenskapen på trygghetsboende, hur generationsmöten utmanar normer och skapar förståelse mellan generationer och hur kul det kan vara att cykla i par.

Syftet med magasinet är att öka kännedomen om vad staden gör och vilket utbud som finns.

Du kan ladda ner en pdf-fil eller öppna en blädderbar variant.

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz processledare stadsutveckling 031-368 02 96