Illustration: Josephine Skapare

Åldersvänliga Göteborg

Syftet med kommunstyrelsens uppdrag "Åldersvänliga Göteborg" är att göra staden till en bättre plats att åldras på. Vi arbetar med äldre personer och strategiska aktörer för att satsa på rätt åtgärder. 2021 är handlingsplanen klar.

Om uppdraget

Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Göteborg ska bli mer åldersvänligt. Satsningen är ett internationellt initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO.

Drygt 1100 städer i 44 länder är med i WHO:s nätverk för Age-friendly Cities and Communities som etablerades 2010 med anledning av de två trenderna:
• En åldrande befolkning
• Ökad urbanisering

Göteborgs Stad fokuserar på sex områden som definierats av forskare och äldre personer: stadsmiljö, mobilitet, bostäder, social delaktighet och inkludering, samhällsstöd och service, information och kommunikation.

Läs mer om handlingsplanen och arbetet bakom

Handlingsplan för Åldersvänliga Göteborg

Vill du veta mer?

Kontakta Emma Matsson, utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg +46 31 365 56 05