Illustration: Josephine Skapare

Åldersvänliga Göteborg

Syftet med kommunstyrelsens uppdrag "Åldersvänliga Göteborg" är att göra staden till en bättre plats att åldras på. Vi arbetar med äldre personer och strategiska aktörer för att satsa på rätt åtgärder. 2020 blir handlingsplanen klar.

Pratshow: skicka din fråga

Nu kan du vara med och forma samtalet i höstens pratshowturné om känsliga ämnen genom att skicka in en fråga till en av samtalsdeltagarna.

Prenumerera på nyhetsbrev

Välkommen att ta del av senaste nytt. Sätt upp dig på sändlistan för Åldersvänliga Göteborgs nyhetsbrev.

Föreläsningsserie om aktuell forskning

Ta del av aktuell forskning och vad seniorer själva säger om åldrande kopplat till stadsutveckling, hälsa, delaktighet och inkludering.


Om uppdraget

Senior Göteborg har kommunstyrelsens uppdrag att ta fram en handlingsplan för att Göteborg ska bli mer åldersvänligt. Satsningen är ett internationellt initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO).

Över 900 städer är med i WHO:s nätverk för Age-friendly Cities and Communities som etablerades 2010 med anledning av de två trenderna:
• En åldrande befolkning
• Ökad urbanisering

Göteborgs Stad fokuserar på sex områden som definierats av forskare och äldre personer: stadsmiljö, mobilitet, bostäder, social delaktighet och inkludering, samhällsstöd och service, information och kommunikation.

Vill du veta mer?

Kontakta Lisa Holtz processledare stadsutveckling +46 31 368 02 96

Kontakta Sofia Tillman processledare social hållbarhet +46 31 368 00 97

Kontakta Ulrika Cedervall kommunikationsstrateg +46 31 368 03 02