Foto: REturen

Besök oss

Studiebesök riktat mot lärare/pedagoger utanför Göteborgs stad på REturen - kreativt återvinningscenter. Hur kan restmaterial från företag bli ett värdefullt tillägg till barns och ungas lärande och utforskande i förskola och skola?

Välkommen att besöka REturen i Göteborg. REturen är ett kreativt återvinningscenter som samlar restmaterial från samhället. Det är en plats för hållbarhet, kreativitet, inspiration, teknik och delande mellan människor. Hos oss får du möta restmaterial i kombination med digital teknik i utmanande och inspirerande pedagogiska miljöer.

Studiebesöket varar 2 1/2 timma och upplägget är som följer:

- Introduktion av REturen - kreativt återvinningscenter

- Fika och utforskande av materiallagret

- Workshop i returmaterial

Fika och kaffe/te ingår i priset. För bokning eller frågor maila: returen@norrahisingen.goteborg.se Anmälan/fakturaunderlag skickas via e-post så snart datum blivit fastställt.

.